Ordförandes inledningstal på Vårsammanträdet 2023

Varmt välkomna till årsmötet. SöderS har två årsmöten - ett på våren inför det kommande verksamhetsåret - och ett på hösten för att framför allt avsluta det föregående verksamhetsåret. En sak har de två mötena dock gemensamt: medlemmarna har makten.

Till årsmötet lämnar styrelsen ifrån sig förvaltningen av organisationen och det är studentkåren som helhet med medlemmarnas kraft som skapar studentlivet och en så bra studentkår som möjligt - för så många studenter som möjligt. Och nästa steg i vår historieskrivning tar vi här idag.

Vi lämnar ett minst sagt fullspäckat läsår bakom oss. Föreningslivet har åter blomstrat och satt fart på studietillvaron. Utöver de återkommande insparkerna under höstens terminsstart gick föreningarna ihop för att ge vårterminens start samma omhändertagande och gemenskap.

Tillsammans har vi fyllt campus med sittningar, spelkvällar, temafester, alumnikvällar, föreläsningar, plugghörnor och utflykter och studentlivet på Campus Flemingsberg, ja det kan inte beskrivas som något mindre än rikt. Till studentkårens föreningar: Tack. För allt ni gjort och kommer att göra.

Under året har vi också hunnit med två akademiska högtider och därmed utsett Södertörns högskolas bästa lärare för 2021 och 22. Mikael Ström, speciallistlärare på institutionen för polisiärt arbete och Gustav Johansson, adjunkt på institutionen för samhällsvetenskaper är de pedagogiska eldsjälarna som under året mottagit Guldgripen.

Vi har också påbörjat ett större utvecklingsarbete för att i högre grad möjliggöra studenters inflytande över sin utbildning, arrangerat flertalet karriärinriktade workshops och föreläsningar för att stärka studenternas anknytning och närhet till arbetsmarknaden, sist men inte minst vill jag nämna att vi för tredje året släppt utbildningsrapporten Education Quality Report, EduQ 2022.

Jag hoppas att ni som jag känner att studentkåren förvaltar ert förtroende väl.

I en tid som kännetecknas av krig, hot mot de mänskliga rättigheterna, ouppnådda klimatmål och ett ekonomiskt läge som gör att den redan tunna studentplånboken får det svårare att gå ihop - är det viktigt att akademin är fri och studentrösten stark. 

Tack till alla er som varje dag motverkar utanförskap, som skapar vår och framtida studenters utbildning och till er som håller hårt i vårt starkaste verktyg för framgång och trygghet: varandra.

Varje student vid Södertörns högskola ska ges goda förutsättningar för sin framtid - och nästa steg tar vi nu tillsammans. Varmt välkomna till SöderS årsmöte - jag förklarar vårsammanträdet öppnat.

Sandra Duru, ordförande
Södertörns högskolas studentkår

Ledningsrådets internat 2023