Ordförandes inledningstal på vårsammanträdet 2024

Mitt namn är Frida Hanslep Kellén och jag har nu varit studentkårens ordförande i nästan ett helt år. Jag tänkte därför att jag skulle säga några ord innan jag förklarar årsmötet öppnat.

Några av er kanske kommer ihåg att jag för ett år sedan klev in i salen som förslag till styrelseledamot men på plats lagom dramatiskt kandiderade mot valberedningens förslag och klev ut ur plenum som nyvald ordförande.

Det har varit ett oerhört roligt och utmanande år men framförallt har det varit lärorikt. Mitt engagemang i SöderS har tagit mig till platser som jag aldrig tänkte att jag skulle sitta , den där årsmötesdagen för ett år sen. Jag har lärt mig så mycket om högskole- och studentpolitik och påverkansarbete.

Det är fascinerande hur ett år kan förändra så mycket. Inte bara för mig personligen utan även för SöderS som helhet. Vi har tillsammans stärkt vår organisation, utvecklat våra verksamheter, och fortsatt att växa starkare som en gemenskap. Mitt tack går till varje enskild medlem – utan ert stöd, ert engagemang och er vilja att stå upp för studenters rättigheter hade vi inte kunnat uppnå allt vi har gjort.

Jag vill även passa på att tacka min fantastiska styrelse och alla andra engagerade engagerade studenter; i puben, bokhandeln, ESN och radion, allt föreningsengagemang och alla studenter som varje dag runtom på högskolan företräder sina medkursare i utbildningens utveckling och som försvarar studenternas rättigheter. Ert arbete och era insatser är ovärderliga.

Under ett turbulent år i världsläget har vi också sett våra fantastiska studenter stå upp för rättvisa och demokrati i såväl med som motvind. Jag är otroligt imponerad och stolt över att på något sätt få vara kopplad till det.

Nu när jag närmar mig slutet av min tid som ordförande känner jag både sorg och stolthet. Sorg över att lämna en roll som har gett mig så mycket men stolthet över vad vi tillsammans har uppnått. Jag ser fram emot att se hur SöderS fortsätter att utvecklas och växa under nästa års ledning. Tack för ert förtroende och ert stöd under detta år. Det har varit en ära att tjäna som er ordförande.

Frida Hanslep Kellén, ordförande 2023/24
SöderS - Södertörns högskolas studentkår

Nominera till studentkårens utmärkelser 2024