Påverkansforum - mötesplats och fortbildning för studentrepresentanter

Påverkansforum - mötesplats och fortbildning för studentrepresentanter
13/03-2023 15.00-1700
Södertörns högskola, F-huset plan 5

Välkommen till Påverkansforum!

Påverkansforum är en mötesplats för alla studentrepresentanter. Här får studenter från hela högskolan möjlighet att träffas för att dela både upplevelser och idéer med varandra, och även få med sig värdefulla verktyg som gör det möjligt att kunna utvecklas i rollen som studentrepresentant.


Temat för terminens Påverkansforum är “Det praktiska påverkansarbetet - vad är egentligen studentmedverkan och hur driver du dina frågor på bäst sätt?". Dagen kommer bestå av en föreläsning som sedan följs av ett gemensamt samtal (med en kortare paus emellan). 

Föreläsningspasset och diskussionen hålls av Maria Wolrath-Söderberg som dagligen arbetar med frågor rörande pedagogik och retorik. Här får ni möjlighet att utveckla era pedagogiska förmågor och skapa konstruktiva arbetsformer för ert påverkansarbete. Mycket nyttig kunskap som ger förutsättningar för att faktiskt nå ut, och få reellt inflytande! Ni får också möjlighet att dela tankar, tips och idéer med varandra kring frågor såsom:

  • Hur kan jag fånga upp och föra fram studenters synpunkter på ett pedagogiskt sätt? 
  • Vilka typer av frågor ska jag som studentrepresentant hantera och inte? 
  • Vilka är mina förutsättningar som student, och vilka är högskolans? 
  • Vad är egentligen en bra utvärdering, hur formulerar jag konstruktiv feedback?

Anmäl dig till Påverkansforum via formuläret nedan. Vi ses!

Emil Höglund
Samordnare för studentrepresentation
Thérèse Lelli
Student- och doktorandombud

Anmälan till Påverkansforum 13 mars kl. 15.00-17.00

SöderS policy för dataskydd
Anmäl dig till studenthälsans kurs Våga tala!