Påverkansforum: Studenters arbetsmiljö

Terminens andra träff för studentrepresentanter, så kallat Påverkansforum, var i vanlig ordning ett tillfälle med livliga och givande diskussioner. Denna gång fokuserade vi på studenters arbetsmiljö och representanterna fick bekanta sig med bland annat arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.


Vi gick också igenom SöderS arbetsmiljöarbete på central och lokal nivå och kunde med stolthet presentera våra lokala studerandeskyddsombud, samt deras viktiga roll i arbetsmiljöarbetet på högskolan.

Vi kan inte nog betona vilken betydande roll våra studentrepresentanter har i högskolans arbetsmiljöarbete. Under diskussioner som relaterade till den psykosociala och fysiska arbetsmiljön för studenter blev det tydligt att representanterna har ett unikt perspektiv och en viktig röst i förbättringsarbetet.

Vi fick exempelvis en inblick i hur många upplever dålig ventilation i undervisningslokaler, som poängterades ha en inverkan på koncentrationsförmågan hos många studenter. Avsaknaden av ett chattforum på Canvas, likt det som fanns vid tidigare lärplattformen Itslearning, togs också upp som ett problem eftersom det försvårar kommunikationen mellan medstudenter. Det går i linje med resultaten som vi såg i SöderS Arbetsmiljörapport från 2023: Tentamen, tillgänglighet och trakasserier (se s. 35).

Efter träffen påmindes vi om hur Påverkansforum möjliggör för SöderS verksamhet att stärka påverkansarbetet på central, institutionell och program- och ämnesrådsnivå, samt samarbetet däremellan.

Vi ser redan fram emot terminens sista träff den 6 maj!

/ Thérèse Lelli och Isabella Blomstrand

I sorg och solidaritet