Inbjudan till Påverkansforum #2 V24

27 mars 2024
15.00 - 17.00
Föreningsflygeln, SöderS, F-huset plan 5

Tema: Studenters arbetsmiljö

Påverkansforum är en mötesplats för alla studentrepresentanter. Här får studenter från hela högskolan möjlighet att träffas för att dela både upplevelser och idéer med varandra, och även få med sig värdefulla verktyg som gör det möjligt att kunna utvecklas i sina roller som studentrepresentanter. 

Tillsammans är ni med och stärker studenters möjlighet till inflytande i sin utbildning på Södertörns högskola!

Nu bjuder vi in till terminens andra träff för alla studentrepresentanter! Vid förra tillfället fokuserade vi på studenters rättigheter och påverkansmöjligheter. Då fick studentrepresentanterna diskutera olika studierelaterade "case" och möjlighet att djupdyka ner i högskolans lokala regelverk som redogör för studenternas rättigheter och skyldigheter. 

Under dessa diskussioner lyfte representanterna även egna exempel på när regelverket inte har följts under deras studietid. Bland annat nämnde flera studenter att de inte fått ta del av resultatet från kursvärderingar, samt lämnats ovetande kring huruvida utbildningarna jobbar vidare med feedbacken. Att salstentor schemalagts sena kvällar och helger var också något som lyftes. När utbildningarna frångår det lokala regelverket påverkas  studenternas förutsättningar för en bra och givande studiesituation och arbetsmiljö. 

Vad passar då bättre än att fokusera på temat arbetsmiljö under nästkommande träff? Vid detta tillfälle går vi igenom hur vi på SöderS arbetar för studenters arbetsmiljö och hur ni kan vara (och är) en del av detta. Precis som under tidigare träffar får ni möjlighet att bolla och dela tankar, tips och idéer med varandra och oss på kansliet. 

Vänligen anmäl dig till träffen genom att fylla i formuläret nedan! Om du har några frågor ska du kontakta studentrepresentation@soders.nu.


Vi ses!

Isabella Blomstrand
Student- och doktorandombud
Thérèse Lelli
Student- och doktorandombud

Anmälan till Påverkansforum 

27 mars 2024

SöderS policy för dataskydd
Christian Sommer är Södertörns högskolas bästa lärare 2023