Påverkansforum: Träff för studentrepresentanter

14 februari 2024
15.00 - 17.00
Föreningsflygeln, SöderS, F-huset plan 5

Tema: Studenters rättigheter och påverkansmöjligheter 

Påverkansforum är en mötesplats för alla studentrepresentanter. Här får studenter från hela högskolan möjlighet att träffas för att dela både upplevelser och idéer med varandra, och även få med sig värdefulla verktyg som gör det möjligt att kunna utvecklas i sina roller som studentrepresentanter. 

Tillsammans är ni med och stärker studenters möjlighet till inflytande i sin utbildning på Södertörns högskola!

Nu bjuder vi in till en träff för alla studentrepresentanter!  Genom ett dynamiskt Påverkansforum får ni möjlighet att bolla och dela tankar, tips och idéer både med oss på kansliet och med varandra. Träffen kommer kretsa kring temat studenters rättigheter och påverkansmöjligheter. Genom workshops kommer vi bland annat diskutera vilka möjligheter och rättigheter ni har som studenter och representanter.

Om du har några frågor ska du kontakta studentrepresentation@soders.nu.

Vi ses!

Isabella Blomstrand
Student- och doktorandombud
Thérèse Lelli
Student- och doktorandombud

Anmälan till Påverkansforum 14 februari kl. 15.00-17.00

SöderS policy för dataskydd
Diskussionsfika med VariianS