Vill du vara med och driva Södertörns viktigaste bolag?

Var med och utveckla hjärtat av Södertörns högskola - sök till styrelsen för SöderS Pub 2023!

Nu söker vi en ny ledning för vårt aktiebolag SöderS pub och fest AB att fortsätta utveckla studentkåren som mötesplats och främja studentengagemanget.

SöderS Pub är ett aktiebolag med Södertörns högskolas studentkår som enda ägare. På bolagsstämman väljer vi årligen studenter som vill vara med i arbetet och lära sig mer om att driva ett bolag. Styrelsen arbetar nära studentkårens generalsekreterare och övrig personal för att underlätta arbetet.

Vilka uppdrag kan jag söka?

Nedan finner du alla uppdragen som du kan söka inom styrelsen för SöderS Pub. Under varje flik berättar nuvarande uppdragsinnehavare om vad uppdraget innebär.

Ordförande

Izabelle Rasmussen

Ordförande för SöderS Pub arbetar bland annat med:

Alkoholtillstånd —> se till att funktionärer samt styrelsemedlemmar följer de lagar som krävs för att Puben ska kunna bibehålla tillståndet.

Ekonomi —> tillsammans med vice ordförande och ekonomiansvarig ser du över ekonomin.

Styrelseansvar —> som ordförande ska du se till att resterande styrelseledamöter utför sina arbetsuppgifter. Men du ska även finnas tillhands och stötta dem om det behövs.

Vice ordförande

Veiga Björgvinsson

Som vice ordförande är din huvudsakliga uppgift att ha hand om den interna kommunikationen. Du ser till att viktig information når samtliga styrelsemedlemmar och för regelbundet dialog med styrelsemedlemmarna för att stämma av och stötta där det behövs. Du har även hand om det administrativa: ser till så att viktiga händelser skrivs upp i den gemensamma kalendern, att dokument är organiserade samt ansvara för pubens mail. 

Rollen som vice ordförande innebär även ett tätt samarbete med ordföranden. Tillsammans sköter ni bland annat den externa kommunikationen med exempelvis olika föreningar, företag eller kåren. Du ska även vid behov kunna avlasta ordföranden, samt agera ordförande när den inte kan närvara. 

De viktigaste personliga egenskaperna för rollen är att man är kommunikativ, strukturerad och bra på att samarbeta med andra människor.

Bokningsansvarig

Rut Eklund

Mitt ansvar är att se till att alla bokningar som kommer in från föreningar blir granskade och korrekt bedömda utifrån de krav och regler som finns. Det är också mitt ansvar att se till att bokningsformuläret är uppdaterat och fungerar som det ska. Detta är lite vad jag gör på min post!

Funktionärsansvarig

Johan Newzadi

Som funktionärsansvarig ansvarar du för att SöderS Pub håller öppet. Det är alltså du som ansvarar över att vi varje vecka har funktionärer som kan jobba bakom baren. Det är du som har den närmsta kontakten med våra funktionärer och serveringsansvariga. Arbetet slutar inte där, man ska se till att alla nya funktionärer introduceras till arbetet i puben, känner sig välkomna och är väl medvetna om rutinerna. Som funktionärsansvarig ser du även till att schemat för funktionärerna alltid är uppdaterat.

Som funktionärsansvarig kan det vara bra att vara social och utåtriktad då man möter nya människor hela tiden. Det är en chans att utveckla sina sociala kunskaper och applicera dem till ett arbete. Ett arbete inom SöderS Pub.

Inköpsansvarig

André Andersson

Som inköpsansvarig är de du som väljer ut och köper in all dryck och dess tillbehör som finns i SöderS Pub. Därför är just denna post livsviktig för pubens verksamhet.

Förutom inköp så har man även koll på leveransupphämtning samt sophämtning och bör ha generell koll på vad som finns i lager varje vecka. Därmed kräver denna styrelseroll ansvar, service och ett glatt humör. 

Om man har bakgrund inom liknande verksamhet är detta en merit, men det är inte ett krav då man kan samla erfarenhet på denna styrelsepost.

Eventansvarig

Sofia Lindberg

Att vara ekonomiansvarig för SöderS Pub innebär budgetering för att balansera pubens ekonomi (SöderS Pub är trots allt ett aktiebolag), du som ekonomiansvarig granskar utgifter och inkomster och ser till att fakturor går igenom och att problematik inte uppstår på vägen. Med hjälp av aktieägaren granskar ni bokföring, bokslut, kontrakt och rapporter som rör ekonomin. Denna roll är inte bara väldigt rolig utan även otroligt lärorik.

Marknadsföringsansvarig

Josefin Lublin

Som marknadsföringsansvarig för SöderS Pub ansvarar du för att Puben syns utåt. Det är ditt ansvar att se till så att alla gäster vet vad som händer i puben vid olika tillfällen. Det är du som ansvarar för pubens sociala kanaler och du som skapar posters och annat grafiskt material som kan behövas. Det kan till exempel handla om att skapa nya drinkmenyer eller designa posters för pubens olika evenemang. Rollen handlar även om att fotografera och dokumentera allt kul som händer i puben! 

Detta är en roll för dig som gillar att vara kreativ och tycker om att skapa! Det är fördelaktigt att ha kunskaper inom Photoshop, Illustrator och Premiere Pro eller likande verktyg. Men det är absolut inget krav! Tycker du att detta låter roligt och som någonting för dig så är det bara att söka!

Ansök om utbytesstudier 2023/2024