Rapport om distansstudier med anledning av covid-19

SöderS – Södertörns högskolas studentkår har tagit fram en rapport om distansstudier med anledning av covid-19. Rapporten utgår från en enkätundersökning som genomfördes våren 2021. Enkäten syftar till att undersöka studenters upplevelse av att studera på distans och är den andra i ordningen. Den första enkätundersökningen genomfördes i april 2020.


Bara några veckor efter att högskolan förlagt all undervisning på distans, i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av coronaviruset. SöderS ville därför undersöka hur studenterna faktiskt upplevde studierna under dessa nya förutsättningar.

Den här rapporten tar avstamp i den enkätundersökning som genomfördes under våren 2021. I rapporten gör vi även vissa jämförelser med 2020 års rapport om distansstudier. 

Studentkåren för en kontinuerlig dialog med högskolan angående resultatet. Om det finns intresse av att diskutera resultatet eller få resultatet presenterat, får ni gärna höra av er till studentombud@soders.nu

SöderS Studentinlaga