SöderS erbjuder utbildning om psykisk ohälsa och säkerhet under vårterminen 2024

Under våren 2024 kommer SöderS tillsammans med Studentavdelningen vid Södertörns högskola att hålla i två utbildningstillfällen för alla studenter som är engagerade i SöderS. Utbildningstillfällena syftar till att ge studenter ökad kunskap om psykisk ohälsa och säkerhet samt verktyg för att hantera olika krissituationer som kan uppstå i studiesociala sammanhang.

Som en del av SöderS satsning för hållbart engagemang och högskolans projekt för stärkt studenthälsa kommer vi under våren erbjuda två tillfällen för studenter att lära sig mer om ångest, substansmissbruk samt depression och hur en som medstudent kan  förebygga psykisk ohälsa och vara ett stöd när någon är drabbad. Utbildningen riktar sig till alla studenter som är med i någon av SöderS föreningar, verksamheter, har ett förtroendeuppdrag eller på annat sätt är engagerade i SöderS.

- SöderS alla föreningar och verksamheter gör ett oerhört stort jobb för att skapa gemenskap för högskolans studenter. Genom den här satsningen vill vi ge verktyg för att möta medstudenter som mår dåligt, säger Rasmus Storkamp, verksamhetsutvecklare.

SöderS personal och flera förtroendevalda har redan gått en utbildning som heter Mental Health First Aid (MHFA) - en första hjälpen utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om vanliga psykiska tillstånd och sjukdomar och hur man bemöter människor som befinner sig i akuta tillstånd. För att skapa ytterligare skyddsnät inom studentrörelsen på Södertörns Högskola kommer SöderS, tillsammans med högskolans studentavdelning, att ta fram en ytterligare utbildningen som är anpassad till situationer som kan uppstå i studiesociala sammanhang.

- Det är en väldigt viktig satsning och ju mer förebyggande arbete vi tillsammans kan göra desto bättre, säger student- och doktorandombud Thérèse Lelli.

Utbildningarna äger rum den 9:e april kl 9:00-12:00 och den 11 april kl 13:00-16:00. Det kommer att bjudas på frukost respektive lunch. Anmälan öppnar i mars. Det är två utbildningar med samma innehåll för att så många som möjligt ska ha möjlighet att gå. Passar inte den ena tiden, passar förhoppningsvis den andra.

Vid frågor kontakta student- och doktorandombud Thérèse Lelli på therese.lelli@soders.nu.

Samtal med Socialdemokraterna i utbildningsutskottet