SöderS studentinlaga

johanna granander, kommunikatör
27 maj 2021

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en tillsynsmyndighet för lärosäten som i skrivande stund genomför en granskning av Södertörns högskolas kvalitetsarbete. I granskningen ingår en självvärdering som högskolan har gjort, men även underlag från oss som studentkår genom den så kallade studentinlagan. Där ger vi SöderS bild på högskolans kvalitetsarbete utifrån vad som står i högskolans självvärdering, samt tar upp andra aspekter som är viktiga för studenter. Inlagan finns att läsa nedan.

SöderS arbete med studentinlagan
Studenters upplevelser har förankrats genom två referensgrupper där totalt 15 stycken studenter ingått, en kort enkätundersökning som skickats till samtliga student- och doktorandrepresentanter där 118 representanter deltagit, samt de rapporter om utbildningskvalitet som SöderS skrivit. SöderS styrelse beslutade om att fastställa studentinlagan 16-03-2021.

rapport

EduQ 2018

Education Quality Report 2018 innehåller flertalet diskussioner och förslag på åtgärder för studentkåren såväl som högskolan.

Författare och redaktör är Helene Prohorenko. Form och layout av Markus Johnson.

rapport

EduQ 2019

Education Quality Report 2019 innehåller flertalet diskussioner om brister och framgångsfaktorer i utbildningskvaliteten på Södertörns högskola.

Författare och redaktör är Helene Prohorenko och Thérèse Lelli. Form och layout av Izabelle Johannisson.

sammanställning

Student- enkät

Med anledning av covid-19 ställde högskolan om till distansstudier den 18 mars 2020. Studentkåren skickade därför ut en enkät till 10.000 studenter för att se hur de upplevde omställningen till distansstudier. 2007 stycken studenter svarade på enkäten och sammanlagt 1097 stycken studenter gav fritextsvar. Ni hittar resultatet av enkäten tillsammans med en sammanställning av fritextsvaren i nedanstående dokument.

läs samman-ställningen