SÖFRE kallar till extrainsatt årsstämma 2023

Den 22 november klockan 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA636.


På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2024 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Som ordinarie medlem i SÖFRE har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2023. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2024 ska kunna röstas in. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

Om du går en ekonomiutbildning på Södertörns Högskola ska du bli medlem i SÖFRE. Läs mer och bli medlem här!

Handlingar

Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman. Handlingarna publiceras senast 24 timmar innan stämman.

Motions- och propositionsstopp den 15 november!

Motioner kan skickas till ordförande@sofre.se

Hålltider

Motions- och propositionsstopp: Senast 15 november
Extrainsatt föreningsstämma: 22 november, kl. 16:00 i MA636

Workshop: Arbetsmarknaden för socionomer