SÖFRE kallar till ordinarie föreningsstämma 2023

Den 21:a februari klockan 17:00 kallar Södertörns Förenade Ekonomers styrelse till en ordinarie föreningsstämma i sal MA636.

På den ordinarie föreningsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2023 att väljas in. Under den ordinarie föreningsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner.

Som ordinarie SÖFRE-medlem har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du studerar på Södertörns högskola under år 2023. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

Mer info hittar du i facebookevenemanget för föreningsstämman!

Södertörns europavetare kallas till årsmöte