Sammanställningen av studentenkät om distansstudier nu tillgänglig

Med anledning av covid-19 ställde högskolan om till distansstudier den 18 mars 2020. Studentkåren skickade därför ut en enkät till 10.000 studenter för att se hur de upplevde omställningen till distansstudier. 2007 stycken studenter svarade på enkäten och sammanlagt 1097 stycken studenter gav fritextsvar. Ni hittar resultatet av enkäten tillsammans med en sammanställning av fritextsvaren i nedanstående dokument.

Sammantaget ser studentkåren att många studenter har positiva erfarenheter av distansundervisningen. Med det sagt, finns det delar av undervisningen som högskolan behöver utveckla för att höja kvaliteten på den digitala undervisningen. Dessa områden rör främst kommunikation och information, utformning av examination, grupparbeten och studiemiljö. Då mindre än 20% av samtliga studenter som studerar vid Södertörns högskola deltog i enkätundersökningen går det inte att generalisera resultatet. Det bör endast ses som en indikation på studenternas upplevelser, och vad högskolan kan arbeta vidare med.

Studentkåren för en kontinuerlig dialog med högskolan angående resultatet. Om det finns intresse av att diskutera resultatet eller få resultatet presenterat, får ni gärna höra av er till studentombud@soders.nu eller ordforande@soders.nu.

Ordförande bloggar: Stor omställning? SöderS påverkansarbete med anledning av coronaviruset