Södertörn Solidaritet arrangerar föreläsning med professor Mattias Gardell

8 maj
15.00-17.00
ME452

Palestina

ur ett rasismforskningsperspektiv

Föreläsning för studenter och medarbetare vid Södertörns högskola

Varför begår Israel brott mot mänskligheten inför världen som inbjudna åskådare?

Med empiriska exempel från upptakten till sommarkriget 2006 och den illegala blockaden av Gaza, till dagens folkmord och folkfördrivning, söker Mattias Gardell svaren genom att se problematiken i ljuset av de kunskaper och analytiska verktyg som producerats inom kritisk rasismforskning och islamofobistudier.

Gästföreläsare

Mattias Gardell

Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet

Södertörn Solidaritet
Hur mottar, söker och delar studenter information om kriget mellan Israel och Palestina?