Nu stärker vi det lokala arbetsmiljöarbetet för studenter vid Södertörns högskola.

Studiemiljö och studenters arbetsmiljö. Det var SöderS studentpolitiska fokusfråga verksamhetsåret 2022/23. Genom det stipulerade våra medlemmar att vi under året skulle verka för ett förbättrat arbetsmiljöarbete, att medvetandegöra studenters rättigheter till delaktighet i arbetsmiljöarbetet, att studenter tydligare ska inkluderas i högskolans arbetsmiljöarbete och utreda hur vi kan utveckla studenters inflytande i arbetsmiljöfrågor på såväl central som lokal nivå på högskolan.

Efter otaliga samtal, duster och lösningar med högskolan har vi nu för första gången tillsatt lokala studerandeskyddsombud att företräda studenterna i arbetsmiljörelaterade frågor på institutionerna.

SöderS har sedan tidigare haft huvudskyddsombud för studenter som bevakat och deltagit i det centrala arbetsmiljöarbetet. Det har dock saknats skyddsombud vid respektive institution vilket gjort det svårt att bedriva ett arbetsmiljöarbete som är väl förankrat hos studenterna på lokal nivå. Nu har SöderS tillsatt lokala studerandeskyddsombud vid Södertörns högskola.

I praktiken syftar uppdraget till att bevaka studenternas arbetsmiljö vid respektive institution, både vad gäller den fysiska och den psykosociala studiemiljön. Som studentrepresentanter vid högskolans institutionsnämnder representerar de sina medstudenter och framför deras synpunkter som berör arbetsmiljöfrågor.

"För mig är det naturligt att vara delaktig i utformningen av min studiemiljö och jag vill att mina medstudenter ska känna att deras röst spelar roll."

Emil Höglund, studerandeskyddsombud vid Institutionen för kultur och lärande (IKL)


De lokala studerandeskyddsombuden kommer bidra i arbetsmiljöarbetet för ökad utbildningskvalitet, trivsel och bättre förutsättningar.

"En av de främsta anledningarna är att jag varit väldigt aktiv vid högskolan sedan tidigare och ser att det finns ett behov av rollen som lokala studerandeskyddsombud. Nu vill jag skapa bästa möjliga förutsättningar för studenters arbetsmiljö."

Mirjam Abed Mohamed, studerandeskyddsombud vid Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV)


Studerandeskyddsombuden är också en del av SöderS utbildningsutskott som träffas en gång i månaden.  Det är ett forum med fokus på att bedriva ett gemensamt utbildningskvalitetsarbete på lokal och central nivå, där arbetsmiljöfrågor är en viktig del.

"Som länge engagerad i olika nämnder och organ på högskolan vill jag nu vara med och utveckla kårens utbildningsutskott till en mer målinriktad och långsiktig verksamhet."

Ronja Pedersen, studerandeskyddsombud vid Institutionen för historia och samtidsstudier (IHS)


SöderS ser fram emot att tillsammans arbeta för att stärka studenters arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en mer trivsam, tillgänglig och inspirerande studie- och arbetsmiljö vid Södertörns högskola.

Studerandeskyddsombud vid Södertörns högskola


Huvudstuderandeskyddsombud

  • Thérèse Lelli, student- och doktorandombud
  • Isabella Blomstrand, student- och doktorandombud

Lokala studerandeskyddsombud

  • Ronja Pedersen, Institutionen för historia och samtidsstudier (IHS)
  • Emil Höglund, Institutionen för kultur och lärande (IKL)
  • Mohamad Mohamadali, lärarutbildningen (LU)
  • Mirjam Abed Mohamed, Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV)
  • TBA, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik (NMT)
  • TBA, Institutionen för polisiärt arbete (IPA)
Inbjudan till Påverkansforum #2 V24