Häng med SöderS i Stockholm Pride 2024!

In English →

Gå med Södertörns högskola och Academic Pride i Stockholm Pride Parade 2024! Alla medarbetare, studenter och alumner är välkomna att delta. Paraden avgår lördag den 3 augusti från Norr Mälarstrand med start kl. 13:00.

Vi bjuder också in till förhäng på KTH från klockan 10.00. Där kommer vi att bjuda på något att äta och dricka och det kommer finnas möjlighet att göra sig paradredo med spackel och utdelning av Academic Pride-tröjor.

31 juli
kl. 11.00
Pride House

Seminarium med Academic Pride

Transpersoners rättigheter, demografi och tillgång till vård i Sverige från 1972 till idag

Hur har situationen för transpersoner i Sverige förändrats, eller förblivit densamma, under de senaste 50 åren? Kom och hör vad vi har lärt oss från aktuell forskning och diskutera hur vi kan använda denna kunskap för att främja transpersoners rättigheter.

Vid detta seminarium får du en översikt över demografin för transpersoner som får könsbekräftande vård i Sverige – antal personer, ålder och inkomster – från 1970-talet fram till idag. Vi fokuserar särskilt på geografiska skillnader i tillgång till vård och effekterna av att steriliseringskravet avskaffades 2013.

Talare: Ylva Moberg och Lucas Tilley, ledande experter på demografin för HBTQ-populationer i Norden och en del av forskargruppen GAINS vid Stockholms universitet.

Moderator: Roh Petas, jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsstrateg vid KTH.

Språk: Seminariet hålls på engelska.

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete mellan flera av Stockholms lärosäten och studentkårer. I år deltar Handelshögskolan i Stockholm, KI, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Syftet med samarbetet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor hos lärosätena, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Nu öppnar ansökan för SöderS nya föreningsbidrag