Studenträttslig rapport 2023

I denna rapport redovisar vi de studenträttsliga ärenden som SöderS student- och doktorandombud mottog och hanterade under verksamhetsåret 2022/23, det vill säga 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

I slutet av rapporten redogör vi våra rekommendationer till Södertörns högskola baserat på underlaget. I rapporten redovisas inte enskilda ärenden. Detta för att säkerställa studenternas anonymitet.

Har du frågor om rapportens innehåll kan du vända dig till SöderS student- och doktorandombud. Har du frågor om vårt påverkansarbete i stort kan du höra av dig till SöderS ordförande eller kommunikatör. Du hittar alla kontaktuppgifter på soders.nu/kontakt.

Södertörn Solidaritet arrangerar föreläsning med professor Mattias Gardell