Nästa station: Studentstaden Flemingsberg

SöderS släpper ny rapport om och för stadsutvecklingen av Flemingsberg som studentstad

Nästa station: Studentstaden Flemingsberg är en sammanställning av Regulatordagen 2024 såväl som en kartläggning av Flemingsberg och dess utveckling. Vi har tittat på hur regionen och kommunerna arbetar utifrån uppsatta mål och ger vidare förslag på hur studenter ska involveras i frågor om stadsutvecklingen.

Rapporten presenterades på Flemingsberg Talks den 26 mars 2024 av rapportförfattare Oskar M Wiik. Därefter följde panelsamtal med Aza Cheragwandi (kommunalråd, Huddinge kommun), Sofia Lindberg (vice ordförande, SSCO) och Johan Zachrisson (affärsutvecklingschef, Fabege) under ledning av Malin Helldorff.

På plats fanns ett femtiotal personer från bygg- och fastighetssektorn, näringslivet, civilsamhället och akademien. 

SöderS åtgärdsförslag från rapporten:

Möjliggör en bred och tillgänglig bostadsmarknad för studenter

Att bygga och förvalta studentbostäder ska vara lönsamt för såväl bolag som kommun och den enskilde studenthyresgästen ska kunna bosätta sig i Stockholmsregionen oavsett läge. Detta kan åstadkommas genom bland annat markanvisningar på andra premisser än högsta anbud eller att ge halverad tomträttsavgäld för studentbostadsföretag. Enskilda fastighetsbolag behöver också se över hur hyreskostnaderna kan hållas nere utan att tumma på kvaliteten.

En holistisk strategi för att behålla studenter i kommunen

Det finns flera strategier för samverkan mellan akademierna vad gäller exempelvis personal- och kompetensförsörjning i kommunen. Dessa måste däremot samspela och synkroniseras med strategier för att bygga en attraktiv stad för studenter och unga.

Stötta ett levande campus

Studentkårerna och dess föreningar är en ovärderlig kraft för att fylla såväl campus som staden med liv. SöderS föreslår att Huddinge kommun inrättar ett årligt kulturbidrag till studentkårerna för att säkerställa en bredd av aktiviteter som attraherar bredden av studenter. Kommunen skulle också genom samverkan med studentkårerna kunna öka sin exponering inom studentkårernas och -föreningarnas arbetsmarknadsdagar etc.

Ge Huddinge kommuns högskoleråd ett tydligare syfte

SöderS föreslår att Huddinge kommun ser över syfte och form med kommunens högskoleråd (HSR) så att rådet får en tydligare rådgivande roll gentemot kommunstyrelsen.

Ge Flemingsberg Science uppdrag att samordna Campus Flemingsberg

SöderS föreslår att Flemingsberg Science samordningsansvar för campusfrågor och att stiftelsen även samordnar dagens styr- och kommunikationsgrupper för Campus Flemingsberg.

Samarbeta med studentkårerna i stadsutvecklingen

SöderS föreslår att Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Region Stockholm tydligare identifierar hur relevanta målgrupper, såsom studenter, engageras och ges insyn i frågor om bostadsbehov, kultur, kollektivtrafikfrågor och andra frågor som är av relevans för en attraktiv universitetsstad.

Karriärdag för engagemanget på Södertörns högskola