Förändrat studiemedel från 2024

Regeringen har fastställt prisbasbelopp för 2024. Detta påverkar bland annat sjukförsäkring, föräldrapenning - och studiemedlet.

Uppräkningen av prisbasbeloppet grundar sig i inflationen och rekordhöjs inför 2024 från 52 500 (2023) till 57 300. Detta innebär en förändring om 9,14 procent.

Under gårdagen (12 september) gick Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut med ett pressmeddelande vad gäller förändringarna i studiemedelsnivåerna vid årsskiftet. Fullt studiemedel, det vill säga både lån och bidrag, höjs till 13 156 kronor för fyra veckors heltidsstudier vilket är en ökning med 1104 kronor.

Även inkomstgränsen för studenter med fullt studiemedel justeras till 110 995 kronor per halvår. Från 2024 kan student därmed ha en månadsinkomst på 18 500 kronor. Om inkomstgränsen överstigs reduceras studiemedlet.

Läs mer

Prisbasbelopp för 2024 fastställt (Regeringen.se)
Studiemedlet och fribeloppet höjs 2024 (CSN Pressmeddelande via TT)
Prisbasbelopp (SCB)

Hej, Rasmus!