Styrelse för Södertörns förenade ekonomer 2023 är nu vald

Den 14 november 2022 samlades Södertörns förenade ekonomers (SÖFRE) medlemmar för årets extrainsatta årsstämma.

SÖFREs extrainsatta årsstämma äger årligen rum i slutet av kalenderåret för att välja förtroendevalda inför det kommande verksamhetsåret. Årets stämma erbjöd i vanlig ordning ett stort gäng peppade medlemmar för att välja sina ledare att styra ekonomiföreningen framåt.

SÖFREs styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, varav fyra fyra utskottsordföranden, och fyra suppleanter tillika utskottens vice ordföranden.

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande: Linus Lundahl
Vice ordförande: Joanna  Avellan
Administratör: Mary Dehlin
Ekonomiansvarig: Sara Olin

Ordförande för marknadsföringutskottet: Josefin Lublin
Vice ordförande för marknadsföringsutskottet: Maria Munther
Ordförande för näringslivsutskottet: Malte Liebler
Vice ordförande för näringslivsutskottet: William Zetterström
Ordförande sociala utskottet: Rebeka Pavlovic
Vice ordförande för sociala utskottet: Johan Newzadi
Ordförande för utbildningsutskottet: Emilia Strandh
Vice ordförande för utbildningsutskottet: Wilma Holgersson

SöderS skickar stora lyckönskningar till den nyvalda styrelsen och ser fram emot allt vi kommer att åstadkomma gemensamt under året.

Kallelse till höstsammanträdet 2022