Tack, SöderS

Kära medlemmar och studenter på Södertörns högskola,

Det är med en stor känsla av stolthet och tacksamhet som jag skriver mitt sista inlägg i bloggen som ordförande för Södertörns högskolas studentkår. Verksamhetsåret 2022/23 har varit en otrolig resa fylld med gemenskap, engagemang och framsteg. Det har varit en stor glädje att få vara medlemmarnas representant och arbeta för att förbättra studentlivet på vår högskola.

Som ordförande har jag haft privilegiet att arbeta tillsammans med en fantastisk grupp av dedikerade och entusiastiska studenter. Jag vill ta tillfället i akt att tacka var och en av er för ert stöd och deltagande under den här perioden. Genom ert engagemang har vi tillsammans arbetat för att föra fram studenternas röster för att skapa en meningsfull studentupplevelse som också bidragit till en starkare studentgemenskap. Ni är hjärtat och själen i vår studentkår, och det har varit en ära att få representera er.

Jag vill också rikta ett särskilt tack till mina kollegor i styrelsen och kansliet. Ni har varit ett fantastiskt team att arbeta med, ni har arbetat outtröttligt för att förverkliga våra mål och driva studentrörelsen framåt. Tillsammans har vi tagit oss an utmaningar, funderat över strategier och tagit viktiga beslut för att gynna våra medlemmar. Jag är djupt tacksam för den tillit ni har visat mig och den energi ni har bidragit med till vårt gemensamma uppdrag för en stark studentrörelse.

Slutligen vill jag tacka högskolans styrelse och anställda för ert samarbete som har möjliggjort studentkårens arbete. Ni har visat ert engagemang för studenternas bästa och skapat en gynnsam miljö för SöderS att verka i. Vi är tacksamma för ert förtroende och möjligheten att påverka och förbättra studentlivet på högskolan.

Nu när mitt uppdrag som ordförande går mot sitt slut överlämnar jag stafettpinnen till nästa ordförande och styrelse. Jag har full tilltro till att ni kommer att fortsätta att föra SöderS framåt och skapa en positiv skillnad för våra medlemmar - fortsätt vara visionära och röststarka i ert arbete.

Med bästa hälsningar,

Sandra Duru

Ordförande för SöderS - Södertörns högskolas studentkår 2022/23

Nya riktlinjer för salsskrivningar