Terminens eldsjäl H18: Charlotte Colliander

Charlotte Colliander studerar turismprogrammet med inriktning mot företagsekonomi och kan för 2018 titulera sig som vice ordförande för utbildningsföreningen TUG - Turister Utan Gränser. Från och med nu kan Charlotte även formellt titulera sig Eldsjäl.


Terminens eldsjäl är en utmärkelse som utses av studentkårens styrelse till en student som genom sin kompetens och sitt engagemang uppmuntrar andra studenter att engagera sig i studentlivet. Terminens eldsjäl är en förebild som främjar studentkårens mål och visioner och som aktivt är en del av detta.

Charlotte valde att studera turism för branschens bredd och dess ständiga växande. Under insparken kom Charlotte snabbt in i studentlivet vid högskolan genom sina faddrar som då satt i styrelsen för Turister Utan Gränser. Enligt Charlotte själv har studentengagemanget och studentrörelsen inburit en mycket roligare studietid; att få träffa massor med nya människor och inskaffa sig nya erfarenheter som som betytt otroligt mycket för den personliga utvecklingen. Gemenskapen inom studentrörelsen var det som Charlotte såg direkt under sin första inspark - något som Terminens eldsjäl ville bli och blev en del av.

På frågan om tre tips för att bli en bättre ledare svarar Charlotte:

  • Visa att du alltid finns där
  • Beröm
  • Sätt gemensamma mål
Ordförande bloggar: Snipp, snapp, snut så var rulltrappshelvetet slut