Hur mottar, söker och delar studenter information om kriget mellan Israel och Palestina?

Miriam och Liam studerar bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola och söker intervjupersoner till sin C-uppsats.

Ämnet berör hur studenter mottar, söker och delar information om Israel-Palestina-konflikten i verkliga livet respektive på sociala medier; Facebook, Instagram, TikTok och/eller X.

Deltagande kommer att innebära en enskild intervju som genomförs antingen på plats eller via Zoom enligt överenskommelse. Intervjun beräknas att ta omkring en timme och kommer att spelas in. Alla personuppgifter kommer att anonymiseras. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.

Om du är intresserad att delta i studien eller vill veta mer ska du höra av dig till studenterna via eller 

Inbjudan till Samverkansforum #2 V24