Ansök om utbytesstudier 2023/2024

Vill du studera utomlands en del av din utbildning? Då är det dags att förbereda din ansökan om utbytesstudier.

Du har möjlighet att läsa 1–2 terminer utomlands inom såväl din grundutbildning som på masternivå. När du åker på utbyte betalar du inga studieavgifter och behåller ditt studiebidrag från CSN. Du har också rätt att tillgodoräkna dig kurserna som du läser under utbytet inom ramen för din examen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar 5 januari 2023 och stänger 5 februari 2023.

Behörighet

För att vara behörig att söka till utbytesstudier måste du:

  1. Vara registrerad som heltidsstudent på Södertörns högskola i Ladok.
  2. Ha minst 22,5 högskolepoäng från Södertörns högskola dokumenterade i Ladok vid utlysningens sista ansökningsdag.
  3. Ha avklarat minst 60 högskolepoäng vid Södertörns högskola vid avresa.
  4. Kunna tillgodoräkna dig kurserna inom din examen efter utbytet.

Urval

Varje sökande konkurrerar om en utbytesplats med ett urvalspoäng som räknas ut av International Office efter att ansökningsomgången har stängts.

Urvalspoängen består av:

  1. Antalet högskolepoäng som du har från Södertörns högskola.
  2. Antalet VG-poäng som du har från Södertörns högskola dividerat med 2.
  3. Antalet extrapoäng från uppdrag inom kåren, dess föreningar eller motsvarande.

Meritpoäng för studiefrämjande engagemang

Är du studentrepresentant, aktiv i en medlemsförening eller förtroendevald inom studentkåren? Då har du med största sannolikhet rätt till meritpoäng/extrapoäng som skjutsar upp dig i urvalsprocessen. Du kan läsa mer och ansöka om meritpoäng via länken nedan.

Ansök om utbytesstudier

På högskolans hemsida finner du all information om vad du behöver för din ansökan.

Urvalsprocess

På högskolans hemsida finner du mer information om hur urvalsprocessen går till.

Meritpoäng

Här finner du all information om vilka uppdrag som ger dig meritpoäng - och hur du ansöker!

Höstsammanträdet 2022