Våga fråga, våga lyssna

En workshop om säkerhet och psykisk ohälsa i studiesociala sammanhang


I april håller SöderS två workshoptillfällen för alla er som är aktiva i studentkåren. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om psykisk ohälsa och säkerhet samt verktyg för att hantera olika krissituationer som kan uppstå i samband med psykisk ohälsa och brand. Föreläsare på workshopen är Södertörns högskolas kurator Ann-Louise Ebérus och handläggare Kristin Rosén.

Utbildningen riktar sig till alla studenter som är med i någon av SöderS föreningar, verksamheter, har ett förtroendeuppdrag eller på annat sätt är engagerade i SöderS. Vi bjuder på frukost respektive lunch vid tillfällena.

Studenter som har klarat utbildningen får ett intyg av högskolan. Meritpoäng på 3,5p ges av SöderS som kan användas vid ansökan om utlandsstudier.

Workshopen sker i samarbete med Södertörns högskolas projekt för stärkt studenthälsa

Workshopen hålls vid två tillfällen. Välj det som passar dig bäst!

9 april klockan 9:00-12:00

Frukost serveras från 8:30
Plats: Utbildningen sker på campus. Lokal meddelas senare.

11 april klockan 13:00-16:00

Lunch serveras från 12:30
Plats: Utbildningen sker på campus. Lokal meddelas senare.

Observera att du behöver vara medlem i SöderS för att kunna delta. Anmäl dig senast 7 april 2024!

Anmäl dig till workshopen!

Djordje Vavan gör sin praktik hos SöderS