Vårsammanträdet 2024

22 maj
16.00
MA624

Härmed kallas medlemmar och förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår till vårens årsmöte

Årsmötet är studentkårens högst beslutande organ och infaller två gånger per verksamhetsår; höst- och vårsammanträdet.

Årsmötet utgörs av medlemmarna som fattar strategiska beslut om organisationen och verksamheten. På vårsammanträdet fastställer medlemmarna verksamhet och ekonomi för det kommande året och utser studenter till studentkårens förtroendeuppdrag.

Lämna eget förslag till årsmötet!

Förslag till årsmötet från medlemmarna kallas för motioner - och en sådan kan du skicka in! På soders.nu/årsmöte finns en mall för motioner. Kom och diskutera styrelsens förslag och få stöd i att formulera din motion på motionsverkstaden den 6 maj! Kom ihåg att skicka in ditt förslag senast 8 maj 2024.

Södertörn Solidaritet arrangerar föreläsning med statsvetaren Barakat Ghebrehawariat