Vem är Terminens eldsjäl?

SöderS ska vara en organisation med ideell bas som huvudmål där merparten av  verksamheten bedrivs. För att åstadkomma detta ska SöderS vara en organisation där engagemang alltid uppmuntras och belönas.

En riktig eldsjäl inom SöderS är en student som genom sitt driv och kompetens entusiasmerar och inspirerar andra studenter att ta plats i föreningslivet och/eller utbildningsutvecklingen. SöderS ska alltid verka för att nya former och forum för engagemang har möjlighet att ta plats för att vara en stark, trygg och utvecklande  organisation som sätter studenter och medlemmar i fokus.

Nominera!

Medlemmar i SöderS har rätt att nominera kandidater till Terminens eldsjäl. Nomineringen ska innehålla den nominerades namn och en välformulerad motivering till varför just hen ska vinna priset. Flera studenter kan stå bakom en motivering.

Den nominerade ska

  • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
  • Anses vara förebild för andra studenter
  • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
  • Främjat utvecklingen av studentkårens arbete

Nomineringsformuläret är öppet till och med 10 december 2023. Mottagare av utmärkelsen annonseras på SöderS Vintersittning den 14 december.

Nominera till utmärkelsen

Terminens eldsjäl V23

Bli kårmedlem till lägre avgift