Vinst över välmående - En kommentar på Svenskt Näringslivs nya rapport

Den 13 december lanserade Svenskt näringsliv sin nya rapport om dimensionering av den högre utbildningen; ”Utbildning för arbetsmarknaden eller för arbetslöshet?”.

I rapporten visar de på banbrytande slutsatser om att en yrkesexamina oftare leder till yrken som matchar utbildningsbakgrunden, att ens personliga intressen avgör vägval för utbildning och yrke och att den högre utbildningen är en viktig faktor för tillväxt och innovation.

Företagen ska i högre utsträckning styra utbildningsutbudet och samverkansbonusar ska ges till de universitet och högskolor som låter sig styras av näringslivet, det är Svenskt näringslivs förslag på åtgärder för en bättre matchning gentemot arbetsmarknaden.

Företagen hittar inte rätt kompetens, pausar eller stoppar expansioner och begränsas i klimatomställningen med anledning av denna missmatchning, menar Svenskt näringslivs högskolepolitiska expert på lanseringsseminariet samtidigt som de i rapporten föreslår en minskning av utbildningsplatser inom miljö- och geovetenskap, fysik, kemi och samhällsvetenskap.

Trots den alarmerande rapportrubriken som får det att framstå som att Svenskt Näringsliv anser att ens egna intresse och passion inte ska spela någon roll för vad du väljer att studera finns det några förslag vi håller med om.

Svenskt Näringsliv föreslår att det ska införas ett krav i högskolelagen på att utbildningen ska dimensioneras utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, vilket vi är beredda att delvis hålla med om. Den högre utbildningen existerar inte endast för att fylla företagens vakanser. En högutbildad befolkning har långt många fler effekter än så. Men, att visa på att etableringsgraden är högre för specialistläkare än det ihopklumpade ”humaniora och konst” och använda det som mätverktyg för hur utbildningsplatser ska fördelas är bara dumt.

I rapporten menar de även att vi på kort sikt måste säkerställa ett kursutbud för livslångs lärande, vilket även detta låter högst oproblematiskt att tycka annat kring. Oavsett specialiserande eller kompetensbreddande utbildningar är detta otroligt viktigt för individen och omställningen. Tilläggas ska här göras att Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och PTK var de som förhandlade fram formerna för omställningsstudier.

Så nej, Svenskt Näringsliv, vi utbildar inte för arbetslöshet. Däremot finns det mycket annat vi kan göra för att stärka kvaliteten och utbildningens användbarhet. För att citera Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) under rapportlanseringens panelsamtal:

”Säkerställ ett relevant och kvalitativt kursinnehåll innan vi börjar dra i spakar utifrån."


PS. Ja, om Svenskt Näringsliv får hårdra rubriker så får vi också det.

SöderS söker arkivarie för praktik vårterminen 2024