Verktyg för en mer inkluderande och stödjande studiemiljö

Inkludera mera - Workshop med Make Equal

11 oktober 2023 klockan 15.00 - 16.00 | MC518, Södertörns högskola


Varmt välkomna till en ny spännande interaktiv workshop med Elias Ibrahim från Make Equal som kommer fokusera på härskar- och främjartekniker samt minoritetsstress.

Denna interaktiva och givande workshop är skapad för att öka medvetenheten kring dessa viktiga ämnen och ge er verktyg för att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för alla. Kom och lyssna på hur vi bäst kan bemöta varandra och främja arbetsmiljön så att studietiden blir en trygg tid för alla. Anmäl er nu och bli en del av den positiva förändringen, för det är tillsammans vi kan skapa en bättre framtid för alla!

Om Make Equal och workshopen

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Make Equal arbetar med ett intersektionellt perspektiv utifrån samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Evenemanget är en del av projektet En stärkt studenthälsa och arrangeras av SöderS och Södertörns högskola.

Anmäl dig till

Workshop med Make Equal

11 oktober 2023

Så optimerar du ditt nätverkande under studietiden