Vi dämpar avståndet mellan student- och arbetsliv.

Vill du eller ditt företag, organisation eller förening nå ut till våra medlemmar samt Södertörns högskolas studenter finns det en hel del olika sätt att nå ut till dem. Bland annat genom affischering, mejl till våra medlemmar, våra sociala medier, arbetsmarknadsmässor och enskilda utställartillfällen.

Det finns flera företag och fackförbund som förstår vikten av att bygga upp en kännedom om sitt varumärke och företag redan när studenterna är inom sin utbildning. De vet att detta kommer att vara värdefullt när dessa studenter kommer ut i arbetslivet, och även att gynna företagen då studenterna känner ett förtroende för de företag och organisationer som de har haft i närheten under hela sin studietid.

Villkor för samarbete

Syfte

SöderS arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och arbetsliv. Utställare och annonsörer ska därför möjliggöra en ökad kontakt mellan studenter och arbetsgivare samt främja studenters framtida yrkesroller eller gynna studenters intressen inom olika områden.

Demokratiska principer

SöderS förbehåller sig rätten att neka partners och samarbeten som går emot SöderS stadgar, policys och övergripande ställningstaganden kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Företräde

SöderS, medlemsföreningar och verksamheter samt information från Södertörns högskola har alltid företräde i samtliga kanaler.

Vi skräddarsyr ett samarbete.

Kontakta oss via om ni är intresserade av att initiera ett samarbete. Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda:

Utställarplats

I samband med terminsstarter och under terminerna erbjuder vi våra samarbetspartners utställarplats/bokbord i våra lokaler. SöderS står för allt praktiskt, som möblemang, el och kaffeservering, och ni som partner står för allt övriga.

Ta plats på scen

Vi gillar att fylla våra lokaler med aktiviteter och studentnyttig kunskap. Utöver bokbord/utställarplats i våra lokaler kan ni erbjudas möjlighet till större händelser såsom att arrangera lunchföreläsningar och liknande och därmed nå ut till våra studenter.

Affischering och marknadsföring

Vi erbjuder affischeringsmöjligheter på campus på våra två stora anslagstavlor; en vid högskolans huvudentré och en i anslutning till våra lokaler. Som samarbetsparter erbjuds också exponeringsmöjligheter på vår hemsida.

Vi är restriktiva med vad vi kan erbjuda i digital marknadsföringsväg, exempelvis inlägg i sociala medier och nyhetsbrev.

Medlemsrabatter

Erbjuder er organisation/ert företag exklusiva studentrabatter för våra medlemmar kan ni utöver PartnerS-fliken på vår hemsida ingå i vårt ordinarie kommunikationspaket.

SöderS är restriktiva med att erbjuda kortare rabatter och erbjudanden som snarare hetsar till konsumtion. Vi ser hellre att ni kontaktar oss om ni har långsiktiga och mer hållbara erbjudanden att erbjuda.