SöderS utmärkelse till en student som genom sitt engagemang inspirerat andra till att verka för ett levande campus.
SöderS utmärkelse till en ny förening som verkligen utmärkt sig under året.
SöderS utmärkelse till en etablerad förening som utmärkt sig under året.
SöderS pedagogiska utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare.

Adam Hemdan

Terminens eldsjäl H23

Med självsäkerhet och nyfikenhet har Adam Hemdan snabbt tagit sig an rollen som ordförande för Erasmus Student Network Södertörn och gör det med klass och skicklighet. Med sin utstrålande ambition och riktning ser vi stor potential för Adam i hans framtida åtaganden och engagemang.

Sanna Syeda

Terminens eldsjäl V23

Tack vare din drivkraft och ditt engagemang för allas rätt och möjlighet till högre utbildning, oavsett funktionalitet, skedde uppstarten och etableringen av föreningen VariianS. Tillsammans med din fantastiska styrelse kan nu föreningen börja skapa gemenskap och verka för en ökad jämlikhet på högskolan

Vi ser med glädje och hoppfullhet fram emot ditt fortsatta engagemang.

Klaudia Lutaj

Terminens eldsjäl V23

Klaudia har visat otroligt engagemang under sitt första år som student på Södertörns högskola. Du har hjälpt att blåsa liv i en vilande förening, du har skapat event och sociala möten för utbytesstudenter och du är en trogen deltagare på både samverkansforum samt de fortbildningar som SöderS arrangerar för sina kårengagerade och övriga studenter.

Vi ser med spänning hur du, ditt engagemang och högskolan utvecklas med en ledstjärna som du.

Carter Cadim

Terminens eldsjäl H22

För ett engagemang utöver det vanliga, ett stort hjärta för högskolans studenter och ett starkt rättspatos har Carter Cadim genomfört sitt upp- drag som studentrepresentant i disciplinnämnden med bravur.

Carter har bidragit med ett värdefullt studentperspektiv under nämndens sammanträden som satt avtryck hos såväl studentkåren som högskolan. Carter är en företrädare att räkna med och har genom sitt uppdrag visat att med öppenhet och kunskap kommer vi långt - och med samarbete och dialog kommer vi längre.

Eva Lopes

Terminens eldsjäl H22

För ett engagemang utöver det vanliga, ett stort hjärta för högskolans studenter och ett starkt engagemang för rättvisefrågor har Eva Lopes genomfört sitt uppdrag som studentrepresentant i Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering (JiHU) med bravur.

Eva har bidragit med ett värdefullt studentperspektiv som direkt har på- verkat studentkåren, högskolan och våra studenter. Genom sitt arbete och engagemang har Eva synliggjort våra utvecklingsbehov - och kon- stant varit en del av lösningen.

Christian Sommer

Guldgripen 2023

Adjunkt i miljövetenskap


"Vi är glada att tillkännage Christian Sommer som mottagare av Guldgripen 2023 - vår årliga pedagogiska utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare. Christians stora pedagogiska förmåga, djupa kunskaper inom miljövetenskapen och passion för undervisning har gjort honom till en av högskolans mest omtyckta lärare. Hans förmåga att göra komplext material lättbegripligt, kombinerat med hans entusiasm motiverar och inspirerar studenterna till att utforska och engagera sig djupare i sina studier.

För dina goda pedagogiska bedrifter, förmåga att inspirera studenter och ditt inlyssnande förhållningssätt där varje student blir en aktiv del i lärandet är jag stolt över att ge Christian Sommer SöderS utmärkelse för högskolas bästa lärare. Grattis, Christian, och tack för allt du gör för våra studenter och vår högskola!"

Mikael Ström

Guldgripen 2021

"Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som har en oerhörd pedagogisk förmåga, stort engagemang och en genuin vilja att varje student ska lyckas och nå sin fulla potential. Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som har stor ämneskunskap, får det som är komplicerat att bli begripligt och skapar uppriktigt engagemang hos framtidens poliser. Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som tar sig an uppgiften med både humor och allvar och är ett föredöme för såväl oss studenter som lärare."

Nina Springer

Guldgripen 2020

"Årets Guldgrip tilldelas en lärare som på ett föredömligt sätt mött utmaningarna med den digitala undervisningen, och därigenom också kunnat hitta flera styrkor. SöderS utmärkelse till högskolans bästa lärare 2020 tilldelas en person som bedriver en undervisning som är tydlig och där studenterna engageras. Nya och innovativa undervisningsformer och pedagogiska knep har prövats och löpande utvärderas tillsammans med studenterna.

Vi är övertygade om att det är just i dialogen mellan lärare, med deras pedagogiska kompetens och studenterna med sin erfarenhet som undervisningen utvecklas på bästa sätt. Årets Guldgrip tilldelas Nina Springer som varit ett föredöme i det arbetet."