Överlämning

Varje år väljs en ny styrelse under årsmötet. Ibland innebär detta att några försvinner ur styrelsen medan andra väljs in igen, till samma eller nya roller. Det kan även innebära att hela styrelsen byts ut.

Oavsett situation är det A och O att ni planerar in tid för överlämning.

Avgående styrelse bör komma ihåg att ens sista uppdrag är att på ett tydligt och pedagogiskt sätt lämna över till nästa grupp av engagerade studenter.

Planera gärna därför en halvdag med den nya och gamla styrelsen för överlämning och rolig aktivitet som teambuilding!

Checklista inför överlämning

  1. Administrativa verktyg: mejl, sociala medier, Hitract. 
  2. Fylla i blanketter från Skatteverket och bank för nyvalda firmatecknare.
  3. Gå igenom roller och hur uppgifter varit fördelade.
  4. Möte med nya styrelsen och studentkårens verksamhetsutvecklare
  5. Berätta vad som varit mer och mindre lyckade koncept.
  6. Stäm av medlemsantal i medlemssystem / Hitract.
Förtroendevalda