Ansök om medlemskap

Studentkåren, SöderS, är paraplyorganisationen som stöttar högskolans studentföreningar i ert engagemang. Vi möjliggör och underlättar ert arbete. Genom ert medlemskap hos oss kan ni enkelt boka lokaler för event, söka ekonomiskt bidrag och finna stöd och support i att driva föreningen. Via kåren blir ni även en del av den större föreningsgemenskapen och vi skapar forum och plattformar för samarbeten mellan både oss och er sinsemellan.

Handlingar att skicka till SöderS

För att ansöka om medlemskap i SöderS – Södertörns  högskolas studentkår ska nedanstående tre handlingar skickas in till SöderS styrelse:

1. Föreningens antagna stadgar

I dessa framgår viktiga bitar såsom föreningens syfte

2. Årsmötesprotokoll

Protokollet från det konstituerande årsmötet ska bifogas  till föreningens ansökan. I protokollet ska det tydligt framgå vilka som närvarade, vilka beslut som fattats och vilka som har valts in som föreningens styrelse

3. Formell ansökan med minst 20 underskrifter

Ansökan om medlemskap ska bekräftas av tjugo studenter som är medlemmar i studentkåren.

Krav för att godkännas som medlemsförening

SöderS styrelse behandlar ansökan i form av en proposition som styrelsen för vidare till årsmötet för beslut  Styrelsen kan däremot ansluta en förening interimistiskt tills dess att frågan har avgjorts av vår- eller höstsammanträdet.

För att föreningens ansökan ska godkännas krävs det att föreningen:

  1. är en ideell organisation 
  2. bygger på en demokratisk värdegrund
  3. är öppen för samtliga studenter vid Södertörns högskola
  4. huvudsakligen bedriver sin verksamhet vid lärosätet 
  5. inte strider mot SöderS antagna stadgar, verksamhet och policies

Ansök om föreningsmedlemskap i Södertörns högskolas studentkår

Om föreningen
Föreningens kontaktperson
Bilagor till ansökan
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra

Uppstartsbidrag

Som nystartad förening kan det vara tacksamt att få en liten skjuts i att kunna finansiera några initiala projekt. Därför erbjuder SöderS nya medlemsföreningar att ansöka om uppstartsbidrag.

Kommunikation