Avveckla förening

Av olika skäl kan föreningen behöva upplösas eller läggas vilande, alltså upphöra med sin verksamhet. Det kan handla om sjukdom, tillfällig brist på engagemang eller annat. Detta beslut ska tas av årsmötet, ofta två på varandra följande årsmöten i enlighet med vad stadgarna säger. 

Checklista

Överlämning till SöderS vid upplösning

  1. Kontakta SöderS för att meddela om behov av upplösning
  2. Ta beslut om upplösning på årsmöte
  3. Avregistrera föreningen hos Skatteverket
  4. Tillhandahåll SöderS med all nödvändig information samt eventuella resurser och ägodelar
  5. Avsluta bankkonto, mejlkonto och dylikt.

När en förening läggs vilande

Om föreningen antas vara utan aktivitet 1-4 år men ha chans att återuppväckas av en framtida generation av studenter så behöver den inte upplösas. Dock behöver en del saker ordnas så att ni inte skapar ett pappersspår bakom er innan avgående styrelse lämnar.

Hos Skatteverket kan man ansöka om att "inte lämna särskild uppgift", då man inte behöver deklarera på fem år. Hos banken kan man göra något liknande som gör att de slutar skicka kontoutdrag. Sedan kan övriga resurser lämnas till SöderS för upphämtning av nästa styrelse, men SöderS kan inte hålla digitala eller fysiska pengar sparade för överlämning.

Uteslutning

En medlemsförening till SöderS kan uteslutas som medlemsförening av vår- och höstsammanträdet om den inte längre uppfyller de villkor som stipuleras genom SöderS föreningspolicy, SöderS stadgar eller aktivt har brutit mot övriga gällande policies och styrdokument. Eventuella ägodelar ska  tillhandahållas studentkåren.

Förtroendevalda