Evenemang och möten

Det studiesociala livet är i regel en central del av föreningsengagemanget. Ni vill bidra till att göra era medlemmars studentliv rikare och skapa aktiviteter som ger tillfälle för umgänge och firande, bidrar med spännande kunskap och kanske närhet till arbetsmarknaden.

SöderS kansli kan också bistå med stöd och tips i vad ni ska tänka på vid planering av event. Följande är bra utgångspunkter:

  1. Vad är syftet med eventet och vilka är målgruppen?
  2. Skapa en tydlig ansvarsfördelning i arbetsuppgifter inför samt under eventet
  3. Ta fram en tidsplan för när olika delar av planeringen ska vara klara
  4. Tänk igenom hur ni ska kommunicera och marknadsföra eventet
  5. Boka önskad lokal i god tid (om ni bokar puben: boka möte med eventansvarig och funktionärsansvarig för genomgång av viktiga bitar)
  6. Gör något ni själva skulle vilja gå på!

Planering och eventstöd

SöderS har tagit fram konkreta riktlinjer som ska tillämpas vid planering och genomförande av event. Dessa riktlinjer finns till för att säkerställa att event som görs i SöderS lokaler eller i SöderS namn är inkluderande och säkra.

Boka lokaler

SöderS erbjuder alla sina medlemsföreningar att kostnadsfritt kunna boka kårens olika lokaler samt lokaler på högskolan (8-18:00). Bokningarna görs via SöderS hemsida.

Bokningsregler framgår även där men det kan vara bra att veta att alkohol inte får serveras eller förtäras i någon annan lokal än publokalen.

Möten

Som förening ses ni i både formella och informella former. Fundera över vad de används till idag och vad ni skulle kunna göra för att effektivt fördela beslutstagande processer.

Formella möten

Årsmöte

Årsmötet är medlemmarnas möte och är det mest mest makt och inflytande över en förening. Årsmötet ska bland annat fatta beslut om föreningens verksamhet och vilka som ska driva föreningen under det kommande året.

Styrelsemöte

Styrelsen är de som ansvarar för en förening mellan årsmötena. Under året kan styrelsen exempelvis fatta beslut om olika projekt och utse projektgrupper och bereda förslag till medlemmarna till årsmötet.

Informella möten

I er förening kommer ni självklart att ses även utanför de formella mötena. Ni kanske lunchar tillsammans under veckan eller ses på fika. Här kommer ni på ett naturligt sätt hamna i föreningssnack och komma på idéer eller lösningar kopplade till pågående eller framtida projekt.

Det är däremot viktigt att komma ihåg är att ni utanför styrelsemötena inte tar några formella beslut. Dessa ska behandlas på styrelsemöten så att de protokollförs och att beslutsfattandet sker på ett demokratiskt sätt.

Protokollmall för årsmöten

Protokollmall för styrelsemöten

Mall för projektbeskrivning

Projektplansmall för mässor

Avveckla förening