Starta förening

Dags att starta ny förening? För att konstituera en förening som ska vara verksam vid Södertörns högskola ska följande tre steg följas. När ni gjort dessa kan ni sedan ansöka om medlemskap i studentkåren!

Samla er!

Samla en grupp kring er nya idé, brainstorma och identifiera vilken typ av förening ni skulle vara. Inom SöderS finns nämligen två olika föreningsformer:

Utbildningsförening innebär att föreningen vänder sig mot ett  specifikt program eller ämne och samlar studenter under ett  intresse via vald utbildning.

Intresseförening kan vara allt  ifrån en ideologi till sport, spel eller kultur där föreningen samlar studenter via en hobby eller ett engagemang.

Skriv stadgar!

Stadgar, föreningens grundläggande regler, behöver ni formulera och här finns en massa mallar och stöd att få.

Stadgarna är föreningens ramverk och beskriver föreningens namn, demokratiska struktur, syfte och mer. De är en otroligt viktig pusselbit för att säkerställa den demokratiska uppbyggnaden och föreningens fortlevnad. För att stadgarna ska godkännas hos Skatteverket och SöderS behövs följande  punkter finnas med:

1 § Föreningens namn, säte och förbund 
2 § Föreningens syfte 
3 § Medlemskap 
4 § Verksamhetsår 
5 § Årsmöte

Håll årsmöte!

På det konstituerande årsmötet bildas föreningen. På mötet ska deltagarna ta beslut om föreningens stadgar samt rösta in den första styrelsen. En styrelse måste bestå av minst 3 personer varav en ordförande.

Registrera föreningen hos Skatteverket

Er förening bör registrera sig hos Skatteverket för att få ett  organisationsnummer. Ett organisationsnummer krävs nämligen för att kunna söka bidrag eller skaffa bankkort i föreningens namn.

För att registrera sig hos Skatteverket behöver föreningen skicka in:

  1. Antagna stadgar
  2. Underskrivet årsmötesprotokoll
  3. Underskrivet styrelsemötesprotokoll från konstituerande styrelsemöte med beslut om minst två firmatecknare

Starta konto på hitract

Hitract är den app som föreningarna på SöderS använder för att ha ett levande medlemsregister samt för att skapa och administrera event.

Ta kontakt med mito@hitract.se eller fråga föreningsansvarig på SöderS om stöd med första kontakt.

Starta bankkonto

Ett bankkonto är inget måste men kan vara användbart att ha om ni i er förening med viss regelbundenhet kommer ha pengar som både rör sig in och ut ur föreningen. Kom ihåg bankkontot i sig kostar att starta och sedan ha (månatlig eller årlig avgift).

  1. Att starta ett bankkonto innebär en liknande process som för registreringen hos Skatteverket. Samma föreningsdokument ska finnas redo att skickas in. 
  2. Ta beslut om att starta bankkonto på ett styrelsemöte och välj bank.
  3. Samla ihop nödvändiga dokument och ha till hands vid kontakt med banken.
  4. Kontakta vald bank om att ni vill starta ett konto för er ideella förening.
  5. Fyll i begärda blanketter som banken tillhandahåller, skicka in och invänta svar.
  6. Banken tillhandahåller all information om hur ni sätter igång kontot.

Viktigt! Se avsnittet om överlämning för att säkerställa att processen med banken inte faller mellan stolarna när en ny styrelse tillsätts.

Mall för stadgar

Med förklaringar

Protokollsmall för konstituerande årsmöte

Evenemang och möten