Styrdokument

SöderS grundar sitt arbete på en mängd olika dokument och riktlinjer antagna av våra medlemmarvid årsmöten och styrelsen.

Här hittar du de mest väsentliga av dessa pusselbitar som bygger vår organisation. Vill du ta del av fler styrdokument kan du höra av dig till vår generalsekreterare.

Stadgar

Stadgarna är SöderS övergripande ramverk och förklarar detaljerat organisationens syfte och verksamhet, hur den ska bedrivas och av vilka.

Fondstadga

I SöderS fondstadga reglerar hur SöderS ska hantera sina fonder som organisationen, verksamheter och föreningar kan söka ekonomiskt stöd från för särskilda aktiviteter. Fondstadgan reviderades av årsmötet i december 2019.

Ett hållbart SöderS 2023/24

Verksamhetsplan, ekonomisk ram, medlemsavgift och organisationsplan för verksamhetsåret 2023/24. Fastställd av årsmötet 23 maj 2023.

Föreningspolicy

Riktlinjer för anslutning, behållning och avveckling av föreningar inom SöderS.

Delegationsordning

All makt utgår från medlemmarna - och fördelas sedan därefter ner i organisationen.

Inflytandepolicy

Riktlinjer för studentinflytandet samt tillsättning, stöd och entledigande av studentrepresentanter.

Lönepolicy

Riktlinjer vid lönesättning av SöderS anställda

Dataskyddspolicy

Riktlinjer för behandling av medlemmars  och studenters personuppgifter.

Riktlinjer för event

För säkra och inkluderande möten, fester och evenemang på Södertörns högskola

Rapporter

SöderS skriver gärna om studenträtt och utbildningens kvaliet. Här kan du ta del av några av de rapporter vi formulerat det senaste.

EduQ 2022

SöderS Studentinlaga

Studentenkät 21

Rapport om distansstudier med anledning av covid-19

EduQ 2019

EduQ 2018

Protokoll

Studentkårens medlemmar sammansluter två gånger om året på höst- och vårsammanträdet. På höstsammanträdet behandlas det avslutade verksamhetsåret och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas. Vårsammanträdet syftar till att bereda det kommande året genom bland annat beslut om verksamhetsplan och val av förtroendevalda.

Vårsammanträdet 2023

Höstsammanträdet 2022

Extrainsatt årsmöte 2022

Vårsammanträdet 2022

SöderS Historia

Här finner du årsredovisningar och verksamhetsberättelser för SöderS. Klicka på det året du vill se för att ta fram dokumenten.

Vill du ta del av ännu äldre dokument behöver du kontakta kansliet.

Presskontakt & pressmaterial

SöderS deltar ofta och gärna i samhällsdebatten vad gäller högre utbildning och förutsättningar för studier i Stockholm och i Sverige. Kontakta vår kommunikatör vid förfrågningar om intervjuer eller liknande.

Om SöderS

SöderS är Södertörns högskolas studentkår och samlar över 2 000 studenter och 15 föreningar vid lärosätet på Campus Flemingsberg. Studentkårens mål är en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett starkt studentinflytande, ett levande campus samt att vara en hållbar och transparent studentrörelse. SöderS är medlem i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).

Logotyp

Liggande marinblå (.png)

Logotyp

Stående marinblå (.png)

Logotyp

Liggande marinblå

Logotyp

Stående

SöderS i media

Ungdomar vill hellre vara än göra

TV4 Nyheterna

Nina Csaki, Klaudia Lutaj & Oskar M Wiik | 7 mars 2023

Inflationen tvingar studenter att hoppa av sin utbildning

TV4 Nyheterna

Oskar M Wiik, Tilda Nyström & Emma Ekelund Molander | 22 november 2022

"Studenter får vänta länge på att frias eller fällas."

Dagens nyheter (DN)

Oskar M Wiik | 1 oktober 2018

"Inte se, inte höra, inte säga"

FOKUS

Oskar M Wiik | 30 mars 2017


"Rekordmånga studentbostäder förväntas bli färdiga i år"

SVT Nyheter

Oskar M Wiik | 7 februari 2017

"Levande campus

Utmaningar och möjligheter för Södertörns högskola i den nya regionala stadskärnan i Flemingsberg"

Oskar M Wiik | 2017

"Så kan du påverka Flemingsbergs framtid"

Mitt i Huddinge

Oskar M Wiik | 4 oktober 2018

"Södertörns högskola öppnar världar"

En jubileumsskrift för Södertörns högskola 2016


Axel Bergman & Oskar M Wiik | 2016

"Varför vara med i kåren?"

Nöjesguiden

Lena Möller | 26 mars 2015