Ekonomi

Budget

Årsmötet beslutar med en budget hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förverkliga dessa beslut. 

Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. 

Revisorerna som väljs på årsmötet ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen.

Ekonomisk redovisning

Till årsmötet ska ni till medlemmarna redovisa hur föreningen har använt sina ekonomiska medel. Detta kan kallas för ekonomisk redovisning, årsredovisning eller bokslut.

Den ekonomiska redovisningen ska tillsammans med verksamhetsberättelsen för året ligga till grund för beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Deklaration

Alla verksamheter registrerade hos Skatteverket ska deklarera en gång per år. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

I regel är alla studentföreningar allmännyttiga och då gäller särskilda regler. Framförallt är flera olika typer av inkomster som föreningen kan ha kan vara skattefria.

Därför finns det möjlighet att ansöka om att bli befriad från att "lämna särskild uppgift". Om Skatteverket godkänner ansökan så kommer ingen deklarering behöva göras under fem år.


Söder$ Aktivitetsbidrag

Som medlemsförening kan ni söka pengar från SöderS aktivitetsfond. Fyll i formuläret och skicka in!

 • Ni kan endast ansökan för en specifik aktivitet. 
 • Ansök  i ett digitalt formulär via länken nedan.
 • Ansökan är öppen året runt. 
 • Beslut om godkännande av er ansökan tas av SöderS styrelse på det nästkommande styrelsemöte.
 • Ni lämnar in redovisningen via ett digitalt formulär senast 2 månader efter aktivitet som ni finner länkat längst ner på denna sida.Uppstartsbidrag 

Detta bidrag är för föreningar som anslutit sig till SöderS de senaste 6 månaderna.

 • Stödet kan ge upp till 3 000 kr.
 • Ansökan görs i digitalt formulär via knappen nedan.
 • Redovisa i er förenings nästkommande verksamhetsberättelse.
 • Beloppet kan överföras till er om föreningen har ett föreningskonto.
 • Det kan kvitteras mot utgifter om kvitton lämnas in. 
 • Det kan inte överföras till privatpersoners konton. Verksamhetsstöd (nytt bidrag 2024)

Detta är ett nytt årligt bidrag för alla anslutna föreningar som lämnar in sin årliga rapportering.
Krav på redovisning av bidraget ställs ej, men förutsätts gå till årliga underhållsavgifter såsom bankkonto.

 • Stödet kan ge upp till 1 500 kr per år.
 • Ni krävs ha ett föreningskonto.
 • Ansökan görs en gång per år under slutet av februari i samband med sista datum för rapportering.
 • Krav på att föreningen ska ha lämnat sin senaste rapportering.
Projektbidrag (nytt bidrag 2024)

Detta är ett nytt bidrag för projekt vars syfte delas av SöderS mål och prioriterade områden. Dessa områden specificeras varje år och kan utgå från SöderS senast gällande verksamhetsplan. Projekt ges inte mer stöd för en mängd deltagare. Det bedöms istället efter hur väl det är planerat och uppfyller SöderS mål och prioriterade områden.

 • Ansökan och redovisning sker i digitala formulär. 
 • Ansökan är öppen två perioder varje år.
 • Bilder på genomförandet efterfrågas som krav. 
 • Ansökningar godkänner att projektet uppvisas på t.ex. SöderS hemsida.
 • Total pott på 20 000 kr per verksamhetsår att söka ur. 
 • Två ansökningsperioder per år i mitten av varje termin.
 • Möjligt att söka retroaktivt.

Redovisa aktivitetsbidrag


Klicka på knappen nedan för att komma till redovisningen av SöderS aktivitetsbidrag.

Redovisa projektstöd


Klicka på knappen nedan för att komma till redovisningen av SöderS projektstöd.

Ansök om medlemskap