Ekonomi

Budget

Årsmötet beslutar med en budget hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förverkliga dessa beslut. 

Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. 

Revisorerna som väljs på årsmötet ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen.

Ekonomisk redovisning

Till årsmötet ska ni till medlemmarna redovisa hur föreningen har använt sina ekonomiska medel. Detta kan kallas för ekonomisk redovisning, årsredovisning eller bokslut.

Den ekonomiska redovisningen ska tillsammans med verksamhetsberättelsen för året ligga till grund för beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Deklaration

Alla verksamheter registrerade hos Skatteverket ska deklarera en gång per år. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

I regel är alla studentföreningar allmännyttiga och då gäller särskilda regler. Framförallt är flera olika typer av inkomster som föreningen kan ha kan vara skattefria.

Därför finns det möjlighet att ansöka om att bli befriad från att "lämna särskild uppgift". Om Skatteverket godkänner ansökan så kommer ingen deklarering behöva göras under fem år.

Söder$ Aktivitetsfond

Som medlemsförening kan ni söka pengar från SöderS aktivitetsfond. Fyll i formuläret och skicka in!

Ansök om medlemskap