After Studies

First Friday at Four

First Friday at Four var en eventserie av All Things Live, Fabege och SöderS första fredagen varje månad från klockan 16.00 i SöderS Pub. För hela Campus Flemingsberg.

Tidigare evenemang

Hjälp! Jag har blivit student!

1 september 2023

Vad har jag gett mig in på? Hur får jag studentplånboken att räcka hela månaden? Kommer jag få vänner under studietiden? Kommer jag klara plugget och var köper jag det bästa kaffet?

STAND-UP SPECIAL GUEST

Isak Jansson

Läs mer →

Tenta, tenta, tenta!

6 oktober 2023

Hur skiljer sig en högskoletentamen från proven i gymnasiet? Hur mycket och vilka snacks får man ha med sig på en salstentamen? Hur lägger jag upp min tid när jag har hemtenta? Vad händer om pendeln är sen? Vad är självplagiat? Får man gå på toa när man har salstenta? Får man ta rökpaus? Hur hinner jag klart i tid?

STAND-UP SPECIAL GUEST

Christoffer Nyqvist

Deadline närmar sig!

10 november 2023

Vilket ämne valde rektorn till sin B - uppsats? Har studentkårens företrädare klarat sig från att få underkänt? Gjorde kårens företrädare hela sin uppsats kvällen innan inlämning? Vad minns rektorn från sina resultat?

STAND-UP SPECIAL GUEST

Kirsty Armstrong

Vad ska du bli, egentligen?

1 december 2023

Vilka dörrar öppnar min utbildning? Vad ska jag bli när jag blir stor och vad är viktigt att tänka på inför min arbetsintervju? Vår panel, Jakob Amnér och Wassi Azizi, berättar om livet efter studierna och testas om de valt rätt yrkesbana.

STAND-UP SPECIAL GUEST

Melody Farshin

Producerat av

med stöd från