BookS

SöderS Andrahandsbokhandel

Öppettider

Måndag 12.30 - 15.30
Onsdag 12.30 - 15.30
Torsdag 12.30 - 15.30

För en billigare studietid.

SöderS Andrahandsbokhandel drivs av studenter för studenter. Här kan du sälja litteratur du inte behöver längre och köpa den litteratur du behöver för en summa som är snällare mot miljön och studentplånboken.

Du hittar oss i F-huset på plan 5 i Södertörns högskola, direkt i anslutning till studentkårens kansli.

BookS verksamhetsmål 2024/25

BookS är till för och av studenter och har i uppdrag att tillhandahålla studiematerial som är snällt mot klimatet och studentplånboken.

De kommande åren vill SöderS öka studenternas kännedom om verksamheten både i egenskap av säljare och köpare. SöderS vill också de kommande åren fortsätta att öka och stabilisera rutinerna kring funktionärer och verksamhetschefsfunktionen.

BookS ska under 2024/25

  • öka kännedomen om BookS
  • utöka antalet studenter som säljer sin kurslitteratur genom BookS
  • utöka antalet studenter som köper sin studentlitteratur på BookS
  • ha en stabil och attraktiv funktionärspool
  • fortsätta öka BookS öppettider
  • utöka försäljningen av SöderS profilprodukter
  • utöka sortimentet av (nyproducerade) pappersvaror relevanta för studielivet


Utdrag från SöderS Verksamhetsplan 2024/25, SöderS Verksamheter (sida 15)

Anmäl dig till att bli funktionär i vår bokhandel!

Information och villkor

för BookS SöderS Andrahandsbokhandel

Inledning

BookS är Södertörns högskolas studentkårs andrahandsbokhandel och tillhandahåller begagnad och billig kurslitteratur till högskolans studenter. BookS fungerar också som en kontaktyta för studentkårens målgrupp och ska vara en utvecklande möjlighet för studenter att arbeta inom service och försäljning och på andra sätt driva en affärsverksamhet. 

För information om personuppgiftsbehandling, se Dataskyddspolicy för Södertörns högskolas studentkår.

För kontaktuppgifter och mer information om bokhandeln, se soders.nu/bokhandel

Köpvillkor

Vid köp av begagnad kurslitteratur betalar studenten säljaren direkt. Betalning sker via Swish. Mottagaruppgifter tillhandahålls av bokhandeln vid köpet. Betalningsbekräftelse ska uppvisas vid genomfört köp. Böcker köps i befintligt skick. Ingen returrätt gäller.

Köp av övriga produkter i bokhandeln kan betalas med bankkort.

Försäljningsvillkor

Inlämnande av böcker
Inlämning av kurslitteratur till bokhandeln görs på plats genom anvisat formulär. Vid inlämning av böcker behöver säljaren ange för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress samt information om böckerna som lämnas in. Säljaren sätter själv priset på böckerna. Dessa får dock ej överskrida 80 % av nypris.

SöderS tar ej emot skönlitteratur om det inte är litteratur som ingår i kurser vid högskolan. SöderS förbehåller sig rätten att neka till exempel trasig, misskött eller utdaterad litteratur.

Förmedlingsavgift

Förmedlingsavgiften är 30 kr per inlämnad bok och år för medlemmar i studentkåren. För icke-medlemmar är förmedlingsavgiften 50 kr per inlämnad bok och år. Förmedlingsavgift betalas på plats vid inlämnande av böcker.

Försäljning

Försäljning av kurslitteratur sker genom kommissionsförsäljning. Detta innebär att säljaren äger sina böcker fram tills att de säljs. Säljaren kan närsomhelst välja att hämta tillbaka sin litteratur innan försäljning skett. Förmedlingsavgift återbetalas ej.

Vid förlust av bok är SöderS återbetalningsskyldig till säljaren. Ersättningen utbetalas enligt säljarens prissättning av boken.

Vid utebliven försäljning

Om försäljning inte har skett ett (1) år efter inlämnande kan säljaren välja att hämta ut sin bok eller skänka den till SöderS. Vid utebliven återkoppling från säljaren tillfaller boken SöderS. Tidsfrist för uteblivet svar är en (1) månad.