Lediga jobb

SöderS är Södertörns högskolas studentkår. Vi är en ideell förening som varje år samlar tusentals medlemmar och hundratals studentrepresentanter i vårt arbete för en högkvalitativ och rättssäker utbildning.

SöderS är paraplyorganisationen för studentlivet på campus; vi samlar och stöttar studentföreningarna och driver också studentpub, bokhandel, studentradio och utbytesverksamhet.

SöderS förvaltas av en styrelse bestående av förtroendevalda studenter som väljs på årsmötet. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som driver den operativa delen av verksamheten. SöderS kansli består av fem heltidsanställda där alla arbetar både självständigt och tillsammans. Söders kansli är en arbetsplats där vi tror på att det är viktigt med återhämtning, att hjälpas åt och att ha roligt på jobbet. Vi tror på att alla ska få utrymme att utvecklas och vara medskapare av både sin yrkesroll och till organisationens utveckling.

Nedan ser du aktuella utlysningar!

Sök praktikplats hos SöderS

Djordje Vavan

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Min praktik hos SöderS var redan första dagen mycket händelserik då jag var med om många olika moment under arbetsdagarna i form av olika möten med människor, sammanträden, föreläsningar, mina egna uppgifter mm. Detta gjorde att praktiken alltid var växlande för att något nytt alltid kom under veckans gång, vilket var lärorikt och givande för min personliga utveckling.

Att jag på detta sätt fick ta del av SöderS verksamhet i stort underlättade mitt arbete om medlemsanalysen och gav mig en inblick i hur brett samt viktigt SöderS arbete är för oss studenter!

SöderS kan erbjuda en liten arbetsplats med roliga, lärorika och viktiga arbetsuppgifter. Alla som arbetar på studentkåren har olika utbildningsbakgrund; personalvetenskap, genusvetenskap, miljö och utveckling, pedagogik, kulturantropologi, mänskliga rättigheter, internationell migration och etniska relationer och lärarutbildning är några exempel. Vi kan ta emot flera praktikanter samtidigt från samma eller olika program. Praktiken går alltid att anpassa efter behov, krav och intressen. 

Praktiken är på heltid (33 timmar/vecka) och pågår efter överenskommelse. Arbetstiderna följer verksamheten och är i grunden: må-to 9-17, fr 9-15, men kvällstider kan förekomma.

Handledning sker i huvudsak genom SöderS generalsekreterare samt övriga anställda som jobbar nära de arbetsuppgifter och projekt som kommer vara aktuella.

SöderS och Södertörns högskolas arbetsspråk är på svenska. Då vi även vänder oss till internationella studenter är flerspråkighet meriterande.

Rekryteringsprocessen

Maila info@soders.nu och svara på följande frågor.

  • Namn:
  • E-mail:
  • Telefonnummer:
  • Utbildning, lärosäte och termin:
  • Typ av praktik (inklusive vilka veckor):
  • Vad är det som lockar dig med att göra praktik på SöderS?
  • Vad hoppas du få ut av din praktikperiod?

Se olika inriktningar vi kan erbjuda för din praktik nedan.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett prioriterat fokus för SöderS. Det gäller både för de anställda, förtroendevalda, alla ideellt aktiva inom studentrörelsen och inte minst alla studenter. Att ha en praktik med fokus på arbetsmiljö innebär bland annat att du kommer att göra studier hur arbetsmiljön fungerar och kan förbättras för de olika målgrupperna nämnda ovan, komma med åtgärdsförslag och tillsammans med övriga på kansliet implementera det som kan och behöver implementeras. 

Arkiv

SöderS gör våren 2024 en större satsning på att utveckla sitt arkiv och letar efter en driven praktikant. Vi söker någon som brinner för arkivhantering, älskar föreningsformalia och är redo att arbeta självgående.

SöderS har idag ett arkivrum med material från årsstämmor, styrelsemöten, verksamhetsdelar och bokföring. Som ideell organisation har generationer av studentkåraktiva lämnat mycket intressant bakom sig. Nu gör vi en ny satsning att gallra ut det överflödiga och bättre förvara kårens historia för framtiden!

Detta är en praktik där du får komma med egna initiativ, dokumentera pågående verksamhet och aktivt delta i utvecklingen av SöderS arkivsystem. Det är inte en praktikplats där ni får möjlighet att få handledning av professionella arkivarier.

Läs mer här

Ekonomi och administration

SöderS driver en bokhandel, äger SöderS pub och fest AB, har flera anställda och många arvoderade studenter på olika uppdrag. Det är många aspekter att ta hänsyn till när det gäller ekonomi, administration och redovisning. Som praktikant med fokus på ekonomi och administration har du möjlighet att upprätthålla och utveckla rutiner för det ekonomiska arbetet. Du kommer att ta fram manualer och lathundar för kårens olika verksamheter och föreningar som underlättar ekonomi och administration. 

Grafisk design

SöderS har precis tagit fram en ny grafisk profil. Med den som stöd finns det möjligheter att ta fram nytt spännande material för kommunikation och skapa synlighet för SöderS. Som praktikant med fokus på grafisk design kan du ta fram affischer, innehåll till sociala medier och formge rapporter och andra dokument. 

Hållbarhet

SöderS värdesätter hållbarhet ur flera perspektiv och vi vill att organisationen ska utvecklas med just hållbarhet som grund. Med praktik som har fokus på hållbarhet får du chans att vara med och utveckla kårens hållbarhetsarbete, till exempel genom att mäta kårens klimatpåverkan, ta fram förslag på åtgärder och implementera det som går att förverkliga. 

Kommunikation

SöderS har många kommunikationskanaler för medlemmar, studenter och andra. Allt från kommunikation genom mail och telefon samt att bemanna infocenter till att kommunicera genom sociala medier och skärmar. Det finns både behov av vardaglig kommunikation och kampanjer av olika slag. Som praktikant med fokus på kommunikation kommer du jobba med att SöderS kommunikationsplan, ta fram kampanjer och content. Du kommer även att arbeta med den vardagliga kommunikationen via mail, telefon och personlig kontakt med målgruppen. 

Projektledning

På Söders pågår det alltid projekt i olika omfattning. Det kan handla om kortare kampanjer eller stora mässor eller fester.  Som projektledare blir du ansvarig för ett eller flera projekt tillsammans med en anställd på kåren. Ditt uppdrag blir att planera, genomföra och utvärdera projektet. Det ingår att ansvara för ekonomi, marakdsföring, administration, schemaläggning med mera. Allt i samråd och med stöd av övriga kansli. 

Studentinflytande & påverkan

Ett av kårens viktigaste uppdrag är att säkerställa att studenterna på högskolan har inflytande över beredning och besult som rör just studneterna. Att ha praktik med fokus på studentinflytande kommer du att vara med och utveckla arbetet med detta, värva fler studentrepresentanter hålla i fortbildningstillfällen och administrera. Du kommer också ha möjlighet att göra studier som svarar på hur studentrepresentanter och personal på högskolan uppfattar studentrepresentationen.