Arbetsmarknadsworkshop för socionomstudenter

Torsdag 2 november, 13:00 - 14:00, SöderS

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande fack- och professionsförbund för socionomer. Studentombudsmannen Carl Larsson delar med sig av tankar kring arbetsmarknaden som student och nyexaminerad socionom för att du ska hitta rätt jobb, för dig! Hur kan du beskriva din breda utbildning till att passa en specifik tjänst?