Ansökan om medel från SöderS Aktivitetsbidrag

  • Stödet är möjligt att söka för en specifik aktivitet. 
  • Ansökan sker i ett digitalt formulär.
  • Ansökan är öppen året runt. 
  • Beslut tas av SöderS styrelse på det nästkommande styrelsemöte om ansökan inkommer senast två veckor innan det. 
  • Redovisning sker via ett digitalt formulär senast 2 månader efter aktivitet.
Information om föreningen
Kontaktperson till föreningen
Den person som är ansvarig för aktiviteten och är tillgänglig för frågor om ansökan.
Firmatecknare
Kontaktuppgifter till föreningens två firmatecknare.
Om aktiviteteten
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Jag har har förstått att föreningen behöver uppfylla följande krav för att min ansökan ska bli godkänd:
SöderS fondstadga
Länk till SöderS föreningspolicy
SöderS riktlinjer för event
SöderS affischfooter
SöderS hållbarhetspolicy
SöderS dataskyddspolicy