Verksamhetsstöd              (nytt bidrag 2024)


  • Årligt bidrag för alla anslutna föreningar som lämnar in sin årliga rapportering. 
  • Krav på användning ställs ej. Bidraget förutsätts gå till årliga underhållsavgifter såsom årsavgift för bankkonto.
  • Stödet kan ge upp till 1 500 kr per år.
  • Krav på föreningsbankkonto.
  • Ansökan görs en gång per år senast sista februari i samband med sista datum för rapportering.
  • Krav på att föreningen ska ha lämnat sin senaste rapportering.
Föreningens firmatecknare
SöderS dataskyddspolicy