Ansök om SöderS bidrag för nya föreningar (upp till 3000kr)

Ansökan om uppstartsbidrag ska inkomma senast sex (6) månader efter att föreningen beviljats medlemskap i Södertörns högskolas studentkår. Medlemskapets ikraftträdande räknas från av styrelsen beviljat interimistiskt medlemskap. Uppstartsbidraget ska användas till aktiviteter och/eller material som främjar föreningens uppstart och medlemsrekrytering.


Läs mer här.

Ansökan om uppstartsbidrag

Välj fil Ändra