FEVER

Föreningen för europavetare och europeiska relationer

FEVER är studentföreningen vid Södertörns högskola som främst riktar sig till studenter på Europaprogrammet.

Kontakt

Facebook-sida

JoS

Journalistikföreningen Södertörns högskola

Journalistikföreningen Södertörn samlar alla journalistikstudenter på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida

LvL

Södertörns högskolas spelförening

Södertörns högskolas spelförening är en ideell utbildningsförening. Föreningen ska fungera som en plattform för alla som är intresserade av spel och vill utveckla spel. Den direkta inriktningen är kopplad till spelprogrammet vid högskolan för bättre sammanhållning och ökad gemenskap för utbildningens studenter.

Kontakt


Facebook-sida

PerS

Personalvetarföreningen Södertörn

Personalvetarföreningen på Södertörns högskola är föreningen som vill ta tillvara på personalvetarstudenternas intressen under deras tid på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

Polisstudenternas aktivitetskommitté

Polisstudenternas Aktivitetskommitté är föreningen för polisstudenter på Södertörns högskola.

SMUF

Södertörns miljö- och utvecklingsförening

SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – kärnan i föreningens verksamhet.

Kontakt

Facebook-grupp

SÖFRE

Södertörns förenade ekonomer

Södertörns Förenade Ekonomer riktar sig till samtliga ekonomstudenter på högskolan.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

TUG

Turister Utan Gränser

Södertörns högskolas turismförening är en förening som finns till för turismstuderande på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

MSSH

Muslimska Studenter vid Södertörns högskola

Kontakt

mssh@soders.nu

MST

Moderata studenter Södertörn

Moderata Studenter på Södertörns högskola verkar för att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder

Kontakt

Facebook-sida

Sapere Aude

S-Studenter Södertörn

Sapere Aude är Södertörns högskolas Socialdemokratiska förening som jobbar med utbildningspolitik, men är även engagerade i jämställdhetspolitik, idépolitik och internationella frågor.

Kontakt

Facebook-grupp

SÖK

Södertörns Kreatörer

Kontakt

sok@soders.nu

VariianS

Kontakt

variians@soders.nu