Vårt syfte är att sammanföra studenter för att samskapa och implementera idéer om hållbarhet.

Hållbarhetskontoret är en plats för hållbarhetsprojekt att förverkligas. Vi initierar och genomför projekt som utvecklar högskolans hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är ett brett begrepp och de projekt som kan förverkligas inom ramen för hållbarhetskontoret kan ha den spännvidden som begreppet utrymmer.

Som aktiv i Hållbarhetskontoret kan du driva dina egna projekt, vara med och samordna alla projekt som drivs, få resurser i form av kunskap och ekonomiska medel att förverkliga dina idéer, sammanhang, gemenskap - och möjlighet att skapa förändring.

Genomförda projekt

Uppsatstävling

Mer information kommer

Solceller

Mer information kommer

Ängsprojektet

Mer information kommer