OBS! Är du omregistrerad på en kurs eller är doktorand?

Skicka ditt kursregistreringsintyg eller anställningsintyg till oss via info@soders.nu så kan vi uppdatera din studietakt manuellt, då detta inte sker automatiskt. En studietakt krävs för att medlemskapet ska vara giltigt.

Varför ska du bli medlem?

För ett starkt studentinflytande, en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus och för en hållbar och transparent studentrörelse.

SöderS finns här för att du inte ska stå ensam inför studietidens utmaningar. Studentkåren står även för en trivsam social miljö och möjligheten att kombinera dina studier med roliga studiesociala aktiviteter som pubkvällar, tentaplugg, sittningar och mycket mer.

Tack vare medlemsintäkterna har SöderS möjlighet att bedriva sin verksamhet, så som påverkansarbete, föreningsstöd, ordna medlemsförmåner, events och mycket mer.  

Ständiga medlemsförmåner

För att nyttja kårspecifika rabatter visar du upp ditt kårkort, antingen i Mecenatappen eller ditt fysiska kort.

Våra medlemskap
Termin
125 kr
För dig som är registrerad student vid Södertörns högskola och läser en enskild kurs eller vill prova på hur det är att vara medlem och samtidigt ta del av terminens evenemang och rabatter. 
Helår
240 kr
Säkra att du är en del av studentrörelsen ett helt år (två terminer). För dig som är registrerad student vid Södertörns högskola och vill kunna njuta av alla förmåner året runt.
Forever
500 kr
För dig som är registrerad student vid Södertörns högskola och läser en enskild kurs eller program, men vill vara kårmedlem så länge du är student på högskolan. Med detta medlemskap inkluderas tio terminer, vilket betyder att du kan ta ett studieuppehåll och fortfarande vara medlem när du är student på Södertörn nästa gång!
Stöd oss
400 kr
För dig som inte är student på Södertörns högskola men som önskar stötta vår verksamhet. Stödmedlemskapet ger inte de medlemsförmåner som ett giltigt kårmedlemskap ger. Giltigt under en termin.