Vi är ditt fackförbund under studietiden. Ditt paraply när det regnar och ditt lä när det blåser.

Vi tar hand om dina rättigheter, vägleder dig när det blir knas och ger dig en hög utbildningskvalitet och ett levande campus.

Genom våra medlemmar och medlemsintäkter säkerställer vi just detta. Vi ger arvode till studentrepresentanter, skapar och stöttar föreningslivet och tillhandahåller juridiskt stöd på vårt kansli.

Medlemsförmåner

Det är inte bara SöderS som gynnas av att du är medlem. Det bidrar också till ett enklare och billigare studentliv för dig.

Bostad

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) →

SSSB är kårmedlemmarnas egna bostadskö och erbjuder studentrum, studentettor och studentlägenhet över hela Stockholm. För stå i bostadskön och kunna bo hos SSSB behöver du vara student och kårmedlem i Stockholm.

Utbildning och studentinflytande

BookS →

I vår andrahandsbokhandel kan du spara tusenlappar på kurslitteratur och förmedla den till nästa omgång studenter via studentkåren. Som kårmedlem får du rabatt på förmedlingsavgiften när du lämnar in böcker till oss.

Arvode för studentrepresentation →

Genom att engagera dig i din utbildning som exempelvis ledamot i ditt programråd eller institutionsnämnd får du arvode för ditt uppdrag om du är medlem i studentkåren.

Meritpoäng vid utbytesstudier

Studentaktiviteter och engagemang inom SöderS ger extra poäng när du som student söker utbytesstudier. Varje student kan ges max 30 poäng under sin studieperiod.

Campus och föreningsliv

SöderS Pub →

Som medlem får du rabatt på all mat och dryck i vår studentpub, SöderS Pub, vid uppvisande av medlemskort.

Starta en förening →

Som medlem i studentkåren kan du och dina kursare starta en studentförening för er utbildning eller ett intresseområde och få ekonomiskt och organisatoriskt stöd från studentkåren.

Alltid billigare inträde

Vid alla studentkårens arrangemang får medlemmar rabatt på deltagar- och inträdesavgifter. Oftast är däremot studentkårens evenemang gratis för medlemmar.

Kultur och nöje

Zita Folkets Bio →

Zita är Stockholms äldsta biograf i drift och som medlem får du alltid 60 % rabatt på biobiljetter vid uppvisande av medlemskort i kassan. Zita ligger på Birger Jarlsgatan 37 på Östermalm.

Hur länge ska du plugga?

Som student vid Södertörns högskola kan du bli medlem för en termin, ett år eller för hela studietiden. Vi tycker att kontinuitet och enkelhet ska löna sig - därför är det snäppet billigare att bli medlem för längre perioder.

Medlemskap för en termin

125 kronor

Terminsmedlemskap gäller för gällande termin oavsett när du tecknar medlemskapet. Terminsmedlemskap för vårterminen gäller fram till höstterminen.

Medlemskap för ett år

240 kronor

Helårsmedlemskap gäller för två terminer oavsett när du tecknar medlemskapet. Om du tecknar helårsmedlemskap på hösten gäller alltså medlemskapet för läsåret. Medlemskortet uppdateras terminsvis och uppdateras automatiskt när den nya terminen börjar.

Medlemskap för hela studietiden

500 kronor

Ett "Forevermedlemskap" gäller för tio terminer oavsett när du tecknar medlemskapet. Om du slutar studera vid Södertörns högskola och innehar ett medlemskap för hela studietiden pausas medlemskapet. Om du återgår till studier på Södertörns högskola återaktiveras medlemskapet. Ett forevermedlemskap utan aktiv studietakt lagras i vårt system i fem (5) år innan uppgifterna raderas.

Stödmedlemskap

400 kronor

Stödmedlemskap kan tecknas av personer som inte studerar vid Södertörns högskola men som vill bidra till studentkårens verksamhet. Stödmedlemskap ger inga medlemsförmåner. Stödmedlemskap tecknas för en termin.

FAQ

Mecenat och medlemskap

Hur får jag mecenatkortet?

Mecenatkort skickas ut automatiskt till högskolans studenter efter terminsstart. Om du önskar få ditt mecenatkort tidigare kan du beställa ett via Mecenat. Mecenatkort med studentkårsmedlemskap kan beställas så fort du är registrerad på din utbildning via vår medlemsportal.

När får jag mitt mecenatkort?

Mecenatkortet skickas ut ungefär två veckor efter terminsstarten till alla studenter vid Södertörns högskola. Om du inte har fått det kan det vara uppgifter som saknas i vårt system och du ombeds att skicka oss ditt registreringsintyg till info@soders.nu. 

Hur får jag ett fysiskt mecenatkort?

Från och med 2024 utfärdar Mecenat inga fysiska kort.

Hur får jag reserabatt på SL på mitt mecenatkort?

Om du är registrerad på minst 22.5 högskolepoäng (75 %) under en och samma termin har du rätt att köpa SL kort med studentrabatt. Du måste ha med dig giltig studentlegitimation med SLs logotyp (medlemskort/mecenatkort) när du reser med SL. Här kan du läsa mer om ålders- och studentrabatt på SL.

The Union Collection

Våra egna studie- och studentmaterial kan du köpa i vår bokhandel under öppettider. Du kan också betala på hemsidan och hämta ut på studentkårens kansli under ordinarie öppettider.