Redovisning av SöderS projektbidrag

 • Ansökan har två deadlines per år, varefter styrelsen beslutar om inkomna ansökningar på nästkommande möte:
  • 31:a maj
  • 30:e november
 • Bilder på genomförandet efterfrågas som krav i redovisningen.
 • Ansökningar godkänner att projektet uppvisas på t.ex. SöderS hemsida.
 • Total pott på 20 000 kr per verksamhetsår att söka ur. 
 • Två ansökningsperioder per år i slutet av varje termin.
 • Möjligt att söka retroaktivt.
 • Redovisning sker i digitalt formulär senast två månader efter slutfört projekt.
 • Vid utebliven återrapportering är föreningen återbetalningsskyldig till SöderS för hela det beviljade beloppet.
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
SöderS dataskyddspolicy