Södertörns miljö- och utvecklingsförening

Studentföreningen för miljö- och utvecklingsprogrammet vid Södertörns högskola

Namn Namnsson
Ordförande

Namn Namnsson
Ordförande

Namn Namnsson
Ordförande

Namn Namnsson
Ordförande

Namn Namnsson
Ordförande

Namn Namnsson
Ordförande

Dokument

Styrdokument

Policy
Policy
Policy

Protokoll från årsmöten

Årsmöte 2023
Årsmöte 2022
Årsmöte 2021

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 1 2023
Styrelsemöte 10 2022
Styrelsemöte 9 2022
Styrelsemöte 8 222